You are here

Vandet falder i Vallensbæk Mose

Date: 25. September 2017
Effektiv indsats gør, at vandstanden snart er normal.

Vandstanden i Tueholm og Vallensbæk Sø er ved at være tilbage til normalt niveau. Stierne i området er farbare igen, dog ligger der vand enkelte steder. På en lille uges tid er det lykkedes at få vandet væk ved at fremskynde grødeskæringen i St. Vejle Å samt at forbedre gennemstrømningen ved en vejunderføring. 

I perioden med høj vandstand i søerne har Vallensbæk Mose fungeret som oversvømmelsesareal for regnvand fra søerne. Dermed er vandet holdt borte fra boliger. Der ligger hele 350.000 m3 vand i mosen. Nu er der igen plads i St. Vejle Å, og arbejdet med at tømme mosen for vand med mobilpumper er nu påbegyndt.

Sidst opdateret 25.09.2017