You are here

Vallensbæk Sejlklub søger frivillige til VM

Date: 21. April 2017
I uge 28 er Vallensbæk Sejlklub værter for VM i Formula18. Sejlklubben mangler stadig frivillige til at hjælpe med at afvikle det store arrangement.

Stævnet forventes at tiltrække over 150 både med deres to-mandsbesætning, altså over 300 personer.Der er mange små og store jobs, som skal udføres for at kunne gennemføre så stort et stævne. VSK skønner, at der er behov for i omegnen af 90 frivillige for at løfte opgaven. 

Der skal bruges frivillige på land og på vand

På land er der i ugen op til stævnets start brug for bl.a. hjælp til opstilling af bar, borde, bænke m.v., anvisning af teltpladser, parkeringsguider, sanitetsvagt, rengøring, skilteopsætninger og lignende forberedelser som afhentning af gummibåde på trailere hos andre sejlklubber.

Under stævnet er der brug for bemanding af bar, kantinetjeneste, og hjælp på bureauet. Og ikke mindst skal vi bruge frivillige som pladspersonale (hjælpere på stranden, hvorfra bådene søsættes), til strandvagt og sikkerhedsvagt.

I alt er der brug for omkring 35 "fuldtids-frivillige", men det kan opsplittes på flere deltidsvagter.

På vandet gælder det først og fremmest bemanding af følgebåde, mærkebåde, safetybåde, dommerbåd og transferbåd og evt. hjælpere på tilskuerbådene.

I alt er behov for ca. 55 frivillige hjælpere på vandet.

Der afholdes informationsmøde for frivillige en aften i ugen 19.-25. juni (præcis dato & tidspunkt følger), og alle frivillige vil får instruktion i præcis de arbejdsopgaver, de får tildelt.

Har du lyst til at være frivillig?
Så vil sejlklubben meget gerne høre fra dig allerede nu. I første omgang bedes du blot tilkendegive, om du vil være med. Detaljer om datoer og tidspunkter; om du ønsker at være til lands eller vands - alt det aftales senere i forbindelse med informationsmødet midt i juni.

Du kan tilmelde dig her.

Sidst opdateret 21.04.2017