You are here

Tilskud til frivilligt socialt arbejde i Vallensbæk

Date: 04. November 2019
Vallensbæk Kommune yder tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven. Ansøgningsfristen for at søge tilskud er mandag den 2. december 2019.

Har du en god ide til et arrangement eller tiltag, der har et socialt aspekt? Så kan du søge tilskud.

Frivilligt socialt arbejde kan for eksempel være foredrag, arrangementer, julehjælp, netværksskabende aktiviteter og andre tiltag.

Der bliver især prioriteret at give støtte til:

  • arrangementer og tiltag, der sikrer trivsel og reducerer ensomhed blandt børn, unge og ældre.
  • aktiviteter på tværs af generationer, der styrker og udvikler sociale fællesskaber.
  • arrangementer og indsatser, der understøtter rektruttering af nye, aktive borgere i foreninger, tilbud og selvorganiserede aktiviteter.

Det er Social- og Sundhedsudvalget, der behandler ansøgningerne.

Der kan ansøges online via www.vallensbaek.dk/puljer eller ansøgningen kan sendes til:

Vallensbæk Kommune
Center for Sundhed, Kultur og Fritid
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Mail: csf@vallensbaek.dk

Sidste frist for at søge er mandag den 2. december 2019.

Sidst opdateret 04.11.2019