You are here

Støj- og vibrationsmålinger for Letbanen

Date: 18. marts 2020
Den 30. marts laves der støj- og vibrationsmålinger ved Søndre Ringvej mod Selsøvej for Letbanen. Cykelstien er derfor spærret, og du vil kunne opleve både støj og vibrationer, hvis du bor i nærheden.

Mandag den 30. marts vil entreprenørerne for Letbanen udføre støj- og vibrationsmålinger fra Søndre Ringvej mod Selsøvej.  

Målinger bliver foretaget mellem kl. 18 og kl. 23, og det betyder, at cykelstien fra Selsøvej mod Søndre Ringvej er spærret, mens målingerne står på.  

Støj- og vibrationsmålinger 

I 2025 kører letbanen sin første tur mellem Ishøj og Lyngby. Byggeriet er godt i gang flere steder langs strækningen, og det samme er planlægningen af de tekniske detaljer til skinner, kørestrømsanlæg, signalsystemer og så videre. 

Som en del af dette planlægningsarbejde skal Siemens og Aarsleff Rail, som står for tog og systemer på Hovedstadens Letbane, udføre en række støj- og vibrationsmålinger på forskellige udvalgte adresser langs letbanens rute – herunder i dit område. 

Formålet med denne forundersøgelse er at måle, hvordan støj og vibrationer bevæger sig langs letbanens linjeføring, for at kunne optimere designet og mindske støj- og vibrationsgenerne for naboerne til letbanen.  

Hvad kan du opleve som nabo 

Målingen tager cirka 4 timer på hvert målested, men det meste af tiden vil gå med at opstille og nedtage måleudstyret. Selve målingen tager cirka en time og foregår ved, at et specialkøretøj ude fra vejen vil udsende støj og vibrationer, som måleudstyret vil registrere.  

Støjen og vibrationerne fra køretøjet er kraftigere end den støj og de vibrationer, som letbanen forventes at frembringe, når den åbner. Målingerne sker i gentagne korte intervaller a ca. 40 sekunders varighed.  

Vibrationerne kan måske mærkes i de omkringliggende bygninger, men er kortvarige og helt uskadelige. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du altid velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på: 

  • Mail: info@dinletbane.dk  
  • Telefon: 7242 4500 
Sidst opdateret 24.03.2020