You are here

Status på corona-situationen i Vallensbæk

Date: 15. September 2020
Vi har den seneste uge oplevet et forhøjet smittetryk med Covid-19 i hele Vallensbæk Kommune. Her kan du læse mere om situationen, og hvad vi gør for at mindske smitten.

I Vallensbæk følger vi udviklingen, rådfører os med sundhedsmyndighederne og krisestaben i kommunen følger udviklingen tæt.

Smittestatus

I Vallensbæk har vi i dag i alt 34 smittede borgere. Vallensbæk ligger forsat på et smitteniveau, som gør, at sundhedsmyndighederne er ekstra opmærksomme på smitteudviklingen her. Krisestaben i Vallensbæk Kommune følger udviklingen tæt og har daglige møder, hvor der tages stilling til situationen.

Pilehaveskolen lukket

Smittetrykket på Pilehaveskolen har taget til, og mandag rådførte vi os med Styrelsen for Patientsikkerhed. For at prøve at komme smitten til livs besluttede vi at lukke Pilehaveskolen. Skolen og SFO’en er derfor lukket fra tirsdag den 15. september. Alle forældre har fået besked på Aula.

Lukningen af skolen varer foreløbigt 14 dage, og i de kommende to uger, vil alle elever blive undervist hjemmefra. Vi bestræber os på at få udleveret så mange digitale enheder som muligt, så børnene vil kunne benytte dem hjemmefra.

Læs mere om lukningen af Pilehaveskolen

Restriktioner for besøg på plejecentre

Der er kommet midlertidige restriktioner for besøg på kommunens plejecentre, som gør, at beboerne kun i begrænset omfang har mulighed for at få besøg.

Læs mere om, hvad det betyder for dig, at der er kommet restriktioner for besøg på plejehjem og -centre.

Det gør vi

Vi er daglig i kontakt med sundhedsmyndighederne omkring situationen i Vallensbæk, og vi prøver på bedste vis at forebygge smitte ved diverse tiltag. Derudover gør vi os umage for at nå ud til så mange borgere som muligt med information og relevant viden om corona-situationen. 

Initiativer:

 • Vores plejepersonale testes hver 14. dag.
 • Plejepersonalet har i hele corona-perioden brugt visir i hjemmeplejen og i plejecentrene – herunder også ved besøg.
 • Vi opfordrer nu til brug af mundbind, når man færdes på fællesarealerne i vores ældreboliger.
 • Vi har aflyst arrangementer frem til den 1. oktober 2020, hvor der kunne risikere at være flere end 50 borgere samlet.
 • Vi har lukket for, at borgerne kan booke og bruge Kultur- & Borgerhusets mødefaciliteter.
 • Vi har i hele corona-perioden fastholdt det høje rengøringsniveau, og har nu sat yderligere ind med ekstra rengøring af kontaktflader på skoler, institutioner og rådhus.
 • Vi har sendt en sms rundt til alle borgere om det øgede smittetryk, og at vi opfordrer til at holde fast i de gode vaner fra foråret.
 • Vi har sendt brev ud i E-Boks til alle kommunens virksomheder.
 • Vi har ringet rundt til de lokale butikker, og anbefalet dem at være ekstra opmærksomme på at fastholde en høj hygiejne.
 • Vi har hængt nye plakater op i hele kommunen.
 • Vi har fastholdt, at forældre fortsat skal aflevere deres børn uden for institutioner og skoler.
 • Vi har lukket foreningsgårdene.
 • Vi er i løbende kontakt med de lokale foreninger om at være ekstra opmærksomme og påpasselige.

Hold fast, Vallensbæk

Smittekæderne bliver brudt, når vi holder afstand, vasker hænder, spritter af og isolerer os. For at komme smitten til livs skal vi holde fast i de gode vaner fra foråret – sådan passer vi bedst på hinanden.

Sidst opdateret 17.09.2020