You are here

Sikkerhed og forskønnelse af Vallensbækvej

Date: 23. December 2016
Vallensbækvej indsnævres fra fire til to spor, hastigheden sættes ned og de grønne friarealer udnyttes til beplantning og rekreative aktiviteter.

De sidste år har der været flere uheld, 85% af bilisterne kører for stærkt med cirka 10 km/t, mens mere end 60 biler hvert døgn kører mere end 90 km/t på en strækning, hvor fartgrænsen i dag er 60.

”Kommunalbestyrelsen har besluttet at højne sikkerheden, sænke støjen og gøre det hele kønnere - og lidt sjovere. Vi har afsat penge til at indsnævre vejbanerne og gøre dem kurvede, vi sænker fartgrænsen og så bruger vi de frigivne arealer til at forskønne Vallensbæk med plads til liv og bevægelse”, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Vallensbækvej indsnævres fra fire til to spor mellem Vejlegårdsvej og Vallensbæk Torvevej. Der bliver i stedet etableret svingbaner for de bilister, der skal dreje ned ad sidevejene. Kørersporene ændres, så vejen får et kurvet forløb og hastighedsgrænsen sættes ned til 50 km/t. Fortov og cykelstier bliver bevaret, som de er nu. Vejtilslutningerne til de eksisterende kryds ved Vejlegårdsvej og Vallensbæk Torvevej tilpasses den nye udformning af Vallensbækvej. Der ændres ikke yderligere på krydsene.

Der vil opstå nogle friarealer, som kan udnyttes til at forskønne strækningen med fx beplantning og farvet asfalt. På vejens sydlige side ned mod Holbækmotorvejen vil der blive mulighed for ophold og aktiviteter for fodgængere. Her færdes rigtig mange mennesker: Børn og unge på vej hjem fra skole, forældre der henter deres børn eller skal løbe en tur i Mosen. Anlæggelse af arealerne skal derfor udnyttes til leg og bevægelse af de gående, løbende og cyklende og til dem, der venter på bussen.

GHB Landskabsarkitekter har lavet et idéoplæg, der blandt andet indeholder forslag om at etablere små bakker og andre elementer, der kan gøre de frigivne arealer sjove at gå, løbe og cykle i. Kommunalbestyrelsen har nu godkendt et skitseprojekt. Et mere detaljeret projektforslag forventes politisk behandlet i foråret 2017.

 

 

Sidst opdateret 23.12.2016