You are here

Sådan håndterer du affald under konflikten

Date: 28. marts 2018
KONFLIKTEN ER UDSAT I 14 DAGE. Hvis der bliver konflikt betyder det, at borgere og institutioner ikke får hentet affald, da Vestforbrænding pga. strejke ikke modtager affald under konfliktperioden.

Vestforbrænding som varetager affaldet for bl.a. Vallensbæk Kommunes borgere, virksomheder og institutioner har oplyst, at de bliver ramt af strejke og blokade under en eventuel konflikt og derfor ikke kan tage imod affald. 

Hvornår kan jeg få hentet mit affald? 

Vallensbæk Kommune kan ikke hente affald hos borgerne i Vallensbæk under konflikten, da Vestforbrænding ikke modtager affald under konfliktperioden. Du kan derfor først få hentet affald, når konflikten er slut.

Det er Vestforbrænding, der sørger for, at affaldet bliver afhentet, når konflikten er slut. Der må påregnes evt. forsinkelse på hentning af affald, når vi er i gang igen. 

Hvad skal jeg gøre af mit affald, indtil det bliver hentet? 

Vi opfordrer til, at du forsegler dit affald godt i poser med en knude og samler det i fx sorte eller klare plasticsække. Vær særlig opmærksom på at forsegle organisk affald, som kan tiltrække dyr. 

Vær opmærksom på ikke at overfylde dine beholdere. Stil det ekstra affald ved siden af i store, lukkede plasticsække, så du er sikker på, at dit affald hentes, når konflikten er slut. 

Undgå at de ekstra sække vejer mere end ca. 10 kg. pr. stk. af hensyn til renovationsmedarbejderne. 

Kan jeg aflevere mit affald på genbrugsstationen? 

Brøndby Kommune oplyser, at genbrugsbrugsstationen i Brøndby som udgangspunkt åbent under konflikten. Du kan dog ikke aflevere småt brændbart og træ på genbrugsstationen i en konfliktperiode, da vi ikke kan aflevere disse affaldstyper videre til Vestforbrænding. Genbrugsstationen må ikke tage i mod mad- og restaffald. 

Har du spørgsmål om affald kan du skrive til cet@vallensbaek.dk

Sidst opdateret 28.03.2018