You are here

Plads til ny læge i Vallensbæk Nord

Date: 23. September 2019
Sundhedshuset i Vallensbæk Nord udvides, så der bliver plads til en læge mere.

De fleste læger i Vallensbæk har lukket for tilgang af nye patienter, og derfor har Vallensbæk Kommune nu besluttet at udvide Sundhedshuset på Tværbækvej i Vallensbæk Nord. Dermed bliver der plads til endnu en læge udover de to, der allerede har deres praksis i huset.

Tilladelsen fra regionen – den såkaldte læge-kapacitet, der tidligere hed ydernummer – er allerede på plads. Så nu handler det om at få bygget til – og om at få lokket en læge til byen.

”Vi arbejder hele tiden på at få flere læger, og helst nogen, der har åbent for tilgang. Så det bliver rigtig godt at få en læge mere i Vallensbæk. Det er en stor fordel for borgerne at have læge i deres egen kommune, da vi har et godt samarbejde med lægerne om blandt andet forebyggelse”, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Den nuværende lægepraksis i Sundhedshuset støtter op om udvidelsen og vil gerne enten udvide deres praksis med yderligere en læge eller indgå i et tæt samarbejde med en anden selvstændig praksis, herunder dele medarbejdere, reception, laboratorieudstyr og IT-løsninger.

Et udvidet sundhedshus vil også give bedre muligheder for at holde møder mellem borgerne og kommunens diætister, sygeplejersker, demenskoordinator, sundhedsplejen og pårørendevejlederen.

Den nye del af Sundhedshuset bliver bygget på østsiden, altså i haven. Dermed kan den eksisterende petanque-bane og legeplads bevares, og der vil også fortsat være mulighed for træning i Sundhedshusets motionsrum.

Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 2.080.000 kr. til udvidelsen, og Vallensbæk Kommune finansierer selv 520.000 kr. Heraf er der afsat 100.000 kr. til indkøb af laboratorieudstyr.

Bemærk, at selvtræningslokalet flyttes til lokaler ved svømmehallen på Pilehaveskolen i byggeperioden. Vi holder flyttedag 7/9-8/9, og træningslokalet er derfor lukket.

Det udvidede sundhedshus forventes at stå færdigt i starten af 2021.

Sidst opdateret 01.09.2020