You are here

Østsjællands Beredskab opløses

Date: 14. December 2018
Østsjællands Beredskabs opgaver skal formentlig løftes lokalt - de otte ejerkommuner har i dag drøftet at opløse beredskabet senest 1. januar 2021.

Der er afholdt møde blandt ejerne i dag for at klarlægge forskellige ønsker til beredskabets fremtid, og de 8 borgmestre er enige om, at det nu ser ud til, at Østsjællands Beredskab skal opløses.

Det afventer nu, at de enkelte kommuner træffer beslutning om, hvad de ønsker, og først herefter vil ejerne af Østsjællands Beredskab se på en plan for en proces hen mod en ny model for beredskabet i Østsjællands Beredskabs område.

Det er for beredskabskommissionen vigtigt at understrege, at det vigtigste i den proces, der nu indledes, er at sikre en stabil drift i alle områder. Processen betyder således ikke noget for de igangværende forhandlinger om en ny aftale med Falck.

”Vi er glade og stolte over de dygtige medarbejdere, der hver dag holder borgere og virksomheder trygge i Østsjællands Beredskabs otte kommuner, og det er vores højeste prioritet, at vi uanset hvordan beredskabsenhederne er skruet sammen hele vejen igennem kan sige, at alle trygt kan regne med, at de har et robust beredskab”, siger beredskabskommissionens formand og borgmester i Greve Kommune Pernille Beckmann.

Køge Kommune har allerede truffet beslutning om at melde sig ud af Østsjællands Beredskab. Høje-Taastrup, Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner drøfter i øjeblikket et samarbejde på tværs af de fire kommuner. Borgmestrene fra Roskilde, Stevns og Solrød kommuner har på mødet i dag også løftet sløret for, at de forventer at indstille til deres byråd, at de fortsat ønsker et samarbejde i den ene eller anden konstellation.

Vallensbæks kommunalbestyrelse drøfter sagen på deres møde på onsdag.

Østsjællands Beredskab blev etableret i 2015 af kommunerne Greve, Høje-Taastrup, Roskilde, Køge, Solrød, Vallensbæk, Ishøj og Stevns. Formål med samarbejdet var at drive et effektivt og rentabelt beredskab.

Sidst opdateret 14.12.2018