You are here

Nyt ældreråd er blevet valgt

Date: 30. Oktober 2018
  • Ældrerådet 2019-20

    Ældrerådet 2019-20 (forfra og med uret): Poul Schmidt (fmd.), Birgit Rønne Seiersen, Inger M. Andersen (kasserer), Niels Erik Tulstrup, Ove Andersen, Helle Glarø Mathiesen og Leif Larsen (næstfmd).

Ældrerådet består af syv borgere, der er valgt blandt og af de over 60-årige i kommunen. I år skulle der vælges fire medlemmer.

Ved valget til ældrerådet for perioden 2019 - 2022 blev følgende kandidater valgt ind:

  • Niels Erik Tulstrup
  • Leif Larsen (næstformand)
  • Birgit Rønne Seiersen
  • Helle Glarø Mathiesen

Og derudover er der disse nuværende medlemmer, som først er på valg om to år:

  • Poul Schmidt (formand)
  • Inger M. Andersen (kasserer)
  • Ove Andersen

Der er stadig et par måneder tilbage i det gamle ældreråds regi, inden det nye sætter sig til bordet 1. januar.

Ældrerådets opgaver er blandt andet at fungere som kontaktled mellem kommunens ældre og Kommunalbestyrelsen og at tage emner om ældres forhold i kommunen op til drøftelse.

Læs mere om ældrerådet på www.vallensbaek.dk/aeldreraadet

Sidst opdateret 30.10.2018