You are here

Nye tiltag for erhvervet

Date: 17. marts 2020
Det private erhvervsliv er hårdt ramt af situationen, som den er nu. Derfor har vi samlet et overblik over, hvilken service du som erhvervsdrivende kan få.

Virksomhedsguiden, Erhvershuset og Vækstfonden har samlet nogle retningslinjer til dig, der er privat erhvervsdrivende. 

Information om coronavirus

 • Information til virksomheder om coronavirus/covid-19

  virksomhedsguiden.dk finder du vejledning om, hvilke forholdsregler din virksomhed kan tage i forbindelse med coronavirus/covid-19. Vejledningerne bliver løbende opdateret.

 • Erhvervshuset står klar til at hjælpe

  Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden er fortsat åbent og tilgængelig for alle virksomheder, der ønsker hjælp og sparring – ikke mindst i forhold til økonomi, likviditet og overblik over regeringens hjælpe-pakker.

  Sparringen er uvildig, fortrolig og gratis.

  Læs om sparringen på erhvervshusets hjemmeside, eller ring på telefon 4188 6667, eller send en e-mail på info@ehhs.dk

 • Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

  Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms kan forlænges som følge af coronavirus/covid-19.

  Find mere information på virksomhedsguiden.dk

 • Kommunen betaler regninger med det samme

  Vallensbæk Kommune har besluttet at betale fakturaer ved varemodtagelse for at lette leverandørerne likviditet.

 • Få hjælp til sygedagpenge og refusion

  Jobcenteret i Vallensbæk står klar til at hjælpe virksomheder. Kontakt jobcentret på jc@vallensbaek.dk eller telefon 4797 4000

 • Få en økonomisk håndsrækning

  Vækstfonden kan snart give en økonomisk håndsrækning til virksomheder i forbindelse med tab som følge af covid-19.

  Den økonomiske hjælp fra Vækstfonden sker via en kautionsordning, som skal gøre det muligt for virksomheder, hvis forretning i særlig høj grad er påvirket af spredningen af covid-19, at få en finansiel håndsrækning.

  Læs mere på Væsktfondens hjemmeside

 • Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning

  Den 9. juni 2020 gik Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning for de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger i luften. En ordning hvor alle og enhver anonymt kan indberette oplysninger om svindel med en af Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger. Dette gælder også forhold der ligger før whistleblowerordningens etablering.

  Formål med whistleblowerordningen

  Whistleblowerordningens etablering er sket som led i Erhvervsstyrelsens eksisterende kontrolindsats på kompensationsområdet, og skal dermed være med til at understøtte og styrke denne, ved at afdække og forebygge svindel med de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger:

  • Kompensation for lønudgifter
  • Kompensation for faste omkostninger
  • Kompensation for selvstændige
  • Kompensation for freelancere
  • Kompensation for arrangører (aflyst eller udskudt større arrangement)

  En indberetning kunne eksempelvis dreje sig om svindel med lønkompensation søgt på vegne af medarbejdere der enten er sygemeldte, eller fyrede. 

  Lovgrundlag

  Whistleblowerordningen er reguleret i Lov nr. 796 af 9. juni 2020 om ændring af lov om erhvervsfremme (etablerings af en whistleblowerordning for de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger, som administreres af Erhvervsstyrelsen, og indførelse af særlig tavshedspligt). Loven regulerer udover anvendelsesområdet for ordningen, samt regler for videregivelse af oplysninger, også en ekstra beskyttelse for de personer der henvender sig igennem ordningen.

  Anonymitet og indberetning

  Som whistleblower via denne løsning er man anonym over for offentligheden. Det vil sige at de almindelige offentlighedsretlige og forvaltningsretlige regler om aktindsigt, partshøring mv.  ikke finder anvendelse. Erhvervsstyrelsen er dermed afskåret fra at videregive oplysninger der kan afsløre identiteten på en anmelder eller bruges hertil. Dette gælder også til juridiske eller fysiske person der indberettes om. Endvidere er

  Erhvervsstyrelsen er dog som undtagelse til hovedreglen om anonymitet, berettiget til at videregive alle oplysninger til relevante myndigheder herunder for eksempel politiet og/eller anklagemyndigheden.

  Der er i relation hertil indført særlige regler for at sikre beskyttelse af whistleblowerens identitet, hvorefter det er forbudt for en virksomhed at sanktionere en medarbejder, der har foretaget en indberetning til Erhvervsstyrelsen om virksomhedens (potentielle) overtrædelse af reglerne for de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger. En virksomhed må således ikke udsætte en whistleblower, som er ansat eller tidligere har været ansat hos virksomheden, for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, såsom afskedigelse, degradering, forflyttelse, chikane eller lignende. Hvis dette alligevel sker, vil medarbejderen være berettiget til en godtgørelse efter ligebehandlingslovens regler.

  Derudover er Erhvervsstyrelsen bekendt med indberetters identitet, da løsningen kun kan tilgås med NemID. Erhvervsstyrelsen har brug for denne viden,  for evt. at kunne følge op med uddybende spørgsmål, såfremt der er behov for det. Samtidig er det lettere at vurdere troværdigheden af en indberetning, når det er en som personen (må formedes) at stå ved.

  Anmeld et tilfælde af svindel gennem Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning.

Sidst opdateret 19.03.2020