You are here

Nu kan du søge seniorpension

Date: 29. April 2020
Hvis du efter et langt arbejdsliv er nedslidt og har højest 6 år til din folkepensionsalder, kan du søge seniorpension.

Folketinget har færdigbehandlet lovforslaget om seniorpension, og det er nu muligt at søge om ydelsen i sin bopælskommune.  

Læs hvordan du søger på vores hjemmeside.

Seniorpension er en ydelse, du kan få, hvis du er tæt på pensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet og har en nedsat arbejdsevne, hvor du højst kan arbejde 15 timer om ugen.  

  • Hvis du vil søge seniorpension, skal du opfylde følgende krav: 
  • Du har højst 6 år til folkepensionsalderen 
  • Ansøgningen kan tidligst indgives 6 måneder før betingelsen for højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt.  
  • Din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job 
  • Du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år (fuldtidsbeskæftiget). Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.  

Tjek hvornår du tidligst kan gå på pension på borger.dk

Sidst opdateret 29.04.2020