You are here

Nu kan du indstille medlemmer til lokalt naturråd

Date: 07. November 2017
Nye, lokale naturråd skal være med til at udarbejde et Grønt Danmarkskort og skabe sammenhængende natur mellem kommunerne.

Med regeringens ændring af planloven er det besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd. Naturrådene skal fra januar til juli 2018 bistå kommunerne med at udpege områder, der kan indgå i Grønt Danmarkskort.

Vallensbæk indgår i ét lokalt naturråd sammen med Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup og Ishøj. Naturrådet sekretariatsbetjenes af Høje-Taastrup Kommune.

Grønt Danmarkskort skal fungere som det nationale kortværk over naturrelaterede udpegninger. Grønt Danmarkskort skal skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur og fungere som et værktøj, der kan bidrage til at skabe mere sammenhængende natur i og mellem kommunerne.

Indstil medlemmer inden 8. december 2017

Organisationer og foreninger opfordres til at indstille medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd. De, der kan indstille medlemmer er:

Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Der er frist for indstillinger fredag den 8. december 2017. Indstillinger af medlemmer og suppleanter sker ved at sende organisationens navn, navn på medlem/suppleant, adresse, e-mail og telefonnummer til:

Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenteret,
Bygaden 2, 2630 Taastrup, tlf. 43 59 12 75
eller elektronisk til tmc@htk.dk

Naturrådet arbejder fra januar til juli 2018

Kommunerne træffer i samråd afgørelse om, hvem der skal indgå i det lokale naturråd. Der skal i alt udpeges 20 medlemmer til naturrådet.

De udvalgte medlemmer til naturrådet vil blive annonceret på kommunernes hjemmeside. Det lokale naturråd skal være oprettet senest d. 15. januar 2018 (jf. bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017).

Naturrådenes arbejde skal være afsluttet senest d. 15. juli 2018. Kommunerne skal i deres videre planlægning for udpegning af områder, der skal indgå Grønt Danmarkskort, inddrage naturrådenes arbejde, men det er ikke bindende for byrådene.

Du kan læse mere om Grønt Danmarkskort og lokale naturråd her.

For yderligere information eller spørgsmål, kontakt Arne Schøller Larsen, arnelar@htk.dk, 43 59 12 75.

Sidst opdateret 07.11.2017