You are here

Nu kan du indstille medlemmer til Køge Bugts vandråd

Date: 15. Oktober 2019
Interesserede foreninger og organisationer kan nu indstille medlemmer til vandrådet for Køge Bugt Hovedvandopland.

Hvis din forening eller organisation arbejder med natur, friluftsliv eller landbrug, får I nu mulighed for at få mere indflydelse på de politiske beslutninger på området.

Det kan ske ved at anmode om oprettelsen af et vandråd og indstille medlemmer til dette råd.

Ifølge loven om vandplanlægning skal danske kommuner etablere et vandråd, hvis foreninger eller organisationer udtrykker et ønske om det.

Derfor opfordres bl.a. erhvervsorganisationer, grønne organisationer og lokale foreninger, der har fokus på beskyttelse og benyttelse af vand til at give udtryk for ønsket om nedsættelsen af et vandråd for Køge Bugt Hovedvandopland.

Sådan anmoder du om et vandråd

Anmodningen kan ske til Ishøj Kommunes Center for Park, Vej og Miljø på pvm@ishoj.dk senest den 22. oktober. Skriv venligst ’Vandråd’ i emnefeltet.

I lov om vandplanlægning understreges værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal derfor udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats under eventuel inddragelse af lokale vandråd. 

Du kan læse mere om vandområdeplaner og vandråd på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk

Sidst opdateret 15.10.2019