You are here

Nogle af fodboldbanerne kan bruges igen

Date: 27. August 2018
  • Arkivbillede fra banerne ved Vallensbæk Skole

    Arkivbillede fra banerne ved Vallensbæk Skole

Efter en periode, hvor vi har været nødsaget til at have lukket alle vores græs-fodboldbaner på grund af tørke, er der nu kommet lidt gang i græsset igen.

Banerne på den nordlige side af Idræts Allé (dvs. på hver side af Vallensbæk Skole) er nu i så god stand, at der igen kan spilles på dem.

Banerne syd for Idræts Allé – dvs. opvisningsbanen lige ved Idrætscentret samt banerne bag tennisbanerne – er stadig hårdt medtaget efter den lange tørkeperiode og kan stadig ikke bruges. Disse baner bliver nu renoveret.

Første del af renoveringen består i, at banerne bliver slået, og herefter udføres eftersåning med en specialmaskine. Når det er gjort, skal banerne have hvile, helst i 3-4 uger. Hvornår banerne kan blive slået igen, samt hvornår de kan åbnes, er meget afhængig af vejret.

Idrætscentret og Vej og Park holder løbende kontrol af banernes tilstand, og de respektive klubber bliver løbende informeret.

Kunstbanerne har hele tiden kunnet benyttes.

Sidst opdateret 27.08.2018