You are here

Natur med plads til leg og oplevelser langs Ringstedbanen

Date: 02. November 2018
En ny naturlegeplads, støjafskærmning, genplantning af træer, bål- og grillplads, blomstereng og naturstier. Borgernes ønsker til området syd for Ringstedbanen var mange, og nu sker der snart noget.

I foråret gav borgere og foreninger deres ønsker til området syd. Vallensbæk Kommune har arbejdet videre med en del af de mange forslag, og det er der kommet en landskabsplan ud af.

Området, som landsskabsplanen dækker, starter på bakkerne nord for Vallensbæk Ridecenter, går langs banen nord for ejendommene på Kirkebakke Alle og slutter med arealer omkring regnvandsbassinet øst for Vallensbæk Torvevej. Området består af en række bakker, der bliver gennemskåret af det eksisterende veje og stier.

Landskabsplanen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet i oktober 2018, og Vej og Park går i gang med arbejdet i løbet af efteråret/vinteren 2018. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af vinteren 2019.

Her kan du se hele landskabsplanen.

Du kan læse mere om de enkelte dele af projektet her.

Sidst opdateret 02.11.2018