You are here

Landskabsplan for området syd for den nye jernbane

Date: 09. April 2018
Vallensbæk Kommune har brug for input til arbejdet med en landskabsplan for området syd for den ny jernbane fra København til Ringsted. Kom med til workshop 9. april kl. 17-19.

Anlægsarbejdet for den nye jernbane er afsluttet og Vallensbæk Kommune har fået arealerne syd for banen leveret tilbage med reetablerede støjvolde, der blandt andet består af den jord, der er gravet væk fra baneterrænet. Støjvoldene er dækket af et muldlag, der er tilsået med græs. Området mangler dog stadig beplantning, stier, rekreative elementer og generel tilretning af landskabet – og det er her, blandt andet grundejerforeninger, foreninger, klubber, skoler og institutioner kommer ind i billedet.

Workshop for landskabsplan
Målet er at lave en landskabsplan, som kan løfte de rekreative kvaliteter i området, herunder også arbejde for at forbedre støjafskærmningen. I første omgang er der blevet udarbejdet et visionsoplæg med ideer til landskabsplanen. Det nye visionsoplæg er ikke endeligt og skal kun bruges til inspiration.

Derfor vil Vallensbæk gerne høre hvilke ideer, I har for området. I inviteres derfor til at komme med jeres input og forslag til forbedringer for området, så vi kan få afdækket hvad og hvilke tiltag vi skal arbejde videre med i den endelige landskabsplan.

Workshoppen afholdes mandag den 9. april kl. 17-19. Vi mødes og vi slutter ved Korsagergård.

Vi skal ud og se på området, så husk praktisk beklædning.

Til mødet inviteres grundejerforeninger, foreninger, klubber, skoler og institutioner, der kan have en interesse i at bruge området. Grundejerforeninger, foreninger, klubber, skoler og institutioner kan hver deltage med 1-2 repræsentanter – og har således en opgave i at indsamle input fra deres bagland forud for mødet.

Tilmelding skal ske til Center for Teknik på mail cet@vallensbaek.dk eller telefon 4797 4323 senest den 6. april. Oplys navne og kontaktoplysninger på deltagere ved tilmelding.

Sidst opdateret 09.04.2018