You are here

”Jeg siger altid: Prøv dog. Du kan bare gå igen, hvis det ikke er noget.”

Date: 20. Juni 2019
Midt i hedebølgen var debatlysten stor til kommunens dialogmøde om ældre og ensomhed.

Knap 30 Vallensbæk-borgere var søgt ind i skyggen i sidste uge, da kommunen havde inviteret til dialogmøde om ældre og ensomhed. Deltagerne blev sat i gang af formand for Social- og Sundhedsudvalget, Jytte Bendtsen:

”At være ensom, det vil sige ufrivilligt alene, kan have høje menneskelige omkostninger og forringer helbredet og livskvaliteten. Men det kan være et uhåndgribeligt emne, der er svært at tale om og vide: Hvad kan jeg som almindelig borger gøre? Hvordan får jeg min nabo med til en aktivitet?”

Debatten kom netop til at fokusere på den svære udfordring:  Hvordan ved vi overhovedet, at nogen er ensom, og hvordan inviterer man nye med i fællesskabet?

Flere pegede dog på, at det er nemmere at opfordre ensomme ældre til at prøve en aktivitet, hvis man alligevel er sammen med, eller møder dem i andre sammenhænge.

Deltager Erna Andersen sagde:

”Hvis man i forvejen er på nik med naboen, er det nemmere at tilbyde sin hjælp eller at invitere med til et arrangement. Jeg siger altid: prøv dog, du kan bare gå igen, hvis det ikke er noget.” Og et godt bekendtskab spreder sig jo som ringe i vandet. For den person kender også nogen, som også kender nogen, og så videre.”

Ikke være anmassende

Deltagerne var enige om, at kommunen allerede ”bugner” af tilbud og arrangementer. Men måske er der brug for at fremhæve tilbuddene yderligere, eventuelt med en særlig udgivelse eller ligefrem en årlig kampagne.

De frivillige organisationer skal være opsøgende, og det kræver også egen indsats, mente flere deltagere. Men:

Hvordan overvinder man egen tilbageholdenhed, og hvordan erkender man overhovedet sin ensomhed?, drøftede deltagerne.

De praktiserende læger og hjemmeplejen har en vigtig opgave med at opdage og bryde isolationen, var der enighed om. Men omverdenen må heller ikke blive for anmassende.

Udvalgsformanden opsummerede:

”Vi har brug for input og hjælp fra borgere og foreninger, og mødet her har givet værdifulde bidrag, som vi kan arbejde videre med til at skabe en konkret indsats og få ensomhed beskrevet i kommunens værdighedspolitik. Jeg håber, at ideerne fra debatten vil spredes som ringe i vandet, så vi får sat et vigtigt emne på dagsordenen.”

Forvaltningen arbejder nu videre med inputtene fra mødet, og senere på året skal politikerne behandle et konkret initiativ, der skal modvirke ensomhed blandt kommunens ældre.

Fakta

Kommunen tilbyder forebyggende hjemmebesøg til sårbare borgere over 65 år, til tilflyttere i kommunen samt cirka to måneder efter man har mistet sin ægtefælle. Her drøftes muligheder for aktiviteter og socialt netværk og forebyggelseskonsulenterne er bl.a. behjælpelige med at skabe kontakt til kommunale og private tilbud. Seniorhuset Korsagergård f.eks. er for alle borgere over 60 år og styres af brugerne. I forenings-regi tilbyder især Ældre Sagen en række aktiviteter.

Du kan læse mere om aktiviteterne på Korsagergård på deres hjemmeside

 

Sidst opdateret 28.06.2019