You are here

Informationsmøde om ny affaldsplan

Date: 08. Juli 2019
Vallensbæk Kommune vil med nye affaldsinitiativer sætte et grønt aftryk i verden ved at tage højde for affald, sortering og genanvendelse.

Den nye affaldsplan er gældende for 2019-2030, og vi har sendt den i høring. Derfor inviterer vi til informationsmøde tirsdag den 13. august i Havet i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus kl. 17-18.30.  

Ved informationsmødet vil der være mulighed for at få mere viden om affaldsplanen og for at stille spørgsmål. Der vil være let forplejning. 

Planen er delt i fire temaer, som hver har sine indsatsområder. Fælles for den indsats, vi skal udøve de næste år, er, at vi skal blive bedre til at sortere, samarbejde og genanvende.  

Tema 1: Mere og bedre genanvendelse 

I det første tema er der blandt andet fokus på at få andelen af husholdnings- og erhvervsaffald, der bliver genanvendt, til at stige. Vi vil ikke have mere affald, men vi vil blive bedre til at genanvende det, vi har. Vi vil også styrke børn og unges viden om ressourcer og affald. Vi vil arbejde for, at de næste generationer kan blive endnu bedre til at genanvende alt det, vi andre går og smider væk.  

Tema 2: Smartere affaldsløsninger 

I tema to lægger vi blandt andet vægt på at optimere indsamlingen af affald. Vi vil stræbe efter at indgå i et samarbejde om robotsortering af storskrald, og vi vil deltage i forsøg med at anvende ny teknologi inden for affald og affaldssortering. 

Tema 3: Sammen om affald 

De gode lokale løsninger omkring indsamling opstår gennem godt samarbejde med de berørte borgere, viceværter, skraldemænd m.fl. De bedste løsninger omkring behandlingen af affaldet forudsætter, at vi samarbejder på tværs og tænker i større løsninger. Derfor har vi i tema tre blandt andet fokus på en øget dialog med alle de samarbejdspartnere, vi kunne have på affaldsområdet.  

Tema 4: Skadelige stoffer ud af affaldet 

I det fjerde og sidste tema har vi fokus på det farlige affald, og hvordan vi får sorteret det rigtigt. Derfor har vi et mål om at øge sorteringen af farligt affald – batterier, elektronik, sparepærer og andet. Vi vil udover det aktivt deltage i arbejdet med at skabe nogle standarder for at klassificere byggeaffald og udbrede viden om, hvordan byggeaffald bliver sorteret korrekt.  

Du kan læse hele affaldsplanen her. Inklusiv bilag 1 og bilag 2

Sidst opdateret 09.07.2019