You are here

Gebyrer til renovation

Date: 14. Oktober 2019
Dit renovationsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten (grundskylden) i din kommune.

Hvad dækker gebyrerne?

Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af affald til genanvendelse og administration.

Beholdergebyret dækker indsamling af restaffald, madaffald og dagrenovation.

Hvordan opkræves renovation?

Dit renovationsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten i din kommune.

Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2020. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de renovationsordninger, du er tilmeldt, når vi laver opgørelsen. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

Jeg har ændret ordning i efteråret, men det fremgår ikke af min skattebillet

Hvis du har ændret din affaldsordning sent på året, vil det ikke fremgå af ejendomsskattebilletten. Det skyldes, at oplysningerne til næste års ejendomsskattebillet opgøres allerede i efteråret. Ændringer efter opgørelsestidspunktet, vil derfor først være en del af opgørelsen næste år.

Der er fejl i min opkrævning

Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk.

Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret på din ejendomsskattebillet for 2021.

Hvorfor er der færre oplysninger end sidste år?

Vi har forenklet opkrævning af renovationen i år. Hvis du ikke har ændringer, ser du derfor kun din betaling for næste år. Hvis du har ændringer, vil alle ændringer blive modregnet det, du allerede har betalt, så du kun ser resultatet af efterreguleringen.

Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?

Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

Hvis dit hus er revet ned, kan du fritages for beholdergebyr.

Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk.

Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.

Sidst opdateret 14.10.2019