You are here

Folkeskoleelever bliver junioringeniører

Date: 14. December 2018
  • Junioringeniører

    De fire elever er Mads Øls Andersen (9. kl. Pilehaveskolen), Jonas Thor Winckler (8. kl. Vallensbæk Skole), Fiona Teirlynck (9.kl. Egholmskolen) og Dillon Huang (9. kl. Egholmskolen)

  • Junioringeniører

    Eleverne designede blandt andet lamper og USB-sticks

Unge skoleelever fra Vallensbæk fik en forsmag på det faglige niveau på universitetet.

Som noget helt nyt har Vallensbæk Kommune indgået et samarbejde med DTU Diplom i Ballerup – en afdeling af Danmarks Tekniske Universitet, hvor fire elever fra 8. og 9. klasse i Vallensbæk har deltaget i et kursus over ti undervisningsgange sammen med et hold eksportingeniørstuderende.

Kurset har handlet om prototype-design og teknologi, og eleverne har designet og produceret USB-stick, lamper og bluetooth-højttalere. Eleverne kan nu bryste sig af titlen ”Junioringeniør” og har vist, at de kan arbejdet på et højt teknisk fagligt niveau.

Det er yderst usædvanligt, at der er skabt et samarbejde mellem et universitet og en kommune om elever fra grundskolen, men de erfaringer der er kommet ud af pilotprojektet, har været særdeles gode. De fire dygtige elever fra Vallensbæk har deltaget i kurset med et kæmpe engagement og med en stor faglighed.  

På baggrund af de gode resultater arbejder Danmarks Tekniske Universitet og Vallensbæk Kommune på mulighederne for at fortsætte dette gode samarbejde.

”Vi er meget stolte af vores dygtige elever, der har deltaget i DTU-forløbet. At de er faldet fuldstændig naturligt ind i en voksen uddannelsesramme og har designet, fremstillet og præsenteret teknologiske produkter i et universitetsmiljø er imponerende! Og så spiller samarbejdet perfekt sammen med vores strategi på børne- og ungeområdet, hvor vi i Vallensbæk skal uddanne ressourcestærke samfundsborgere til fremtidens arbejdsmarked. Og det må man sige, at vi stræber efter i dette projekt. Vi er rigtig glade for samarbejdet med DTU Diplom, og for deres store engagement”, siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

Der er i disse år stort fokus på teknologi og innovation i hele den danske uddannelsessektor. Det har blandt andet resulteret i Teknologipagten, der skal fremme såkaldte STEM-aktiviteter i Danmark. STEM er en undervisningsform, hvor der er fokus på; Science, Technology, Engeneering og Math. Dette pilotprojekt for eleverne i Vallensbæks er skabt uden om Teknologipagten, men er et fantastisk eksempel på, hvordan man i kommunen prøver at inspirere og give de unge relevante teknologiske og digitale kompetencer.

Sidst opdateret 14.12.2018