You are here

Fokus på erhvervsuddannelser

Date: 25. September 2018
  • Fokus på erhvervsuddannelser

    Eleverne i Vallensbæk bliver rustet til at foretage valg af uddannelse.

Der vil i de kommende år fortsat være mangel på faglærte. Vallensbæk Kommune deltager derfor i projektet ”Faglært til fremtiden”, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Målsætningen fra Christiansborg er klar: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Færre end 20 procent vælger i dag erhvervsuddannelser, og det skal gerne op på 25 procent i løbet af de næste par år, hvis der skal være hænder nok i fremtiden til de faglige jobs.

Derfor er Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vallensbæk i samarbejde med kommunens skoler gået med i projektet Faglært til Fremtiden, der kører på tværs af hele hovedstadsregionen. Projektet arbejder med tidlig vejledning om erhvervsuddannelserne allerede fra 6. klasse, målretning af erhvervspraktikken, brugen af rollemodeller og samarbejde med forældre om elevernes uddannelsesvalg.

Uddannelsesvejleder Linda Strøm Hansen er tovholder for projektet i Vallensbæk.

”Klassens vejleder deltager i udvalgte timer – sammen med en lærer – med et forløb, der integrerer opgaver stillet af fagfolk, lærernes faglige ekspertise og vejledningsbegrebet karrierelæring”, forklarer Linda Strøm Hansen.

Karrierelæring handler om at lære at træffe valg. Her er det vigtigt, at skolen, vejlederne og forældrene ikke at træffer valgene for de unge – men hjælper dem til selv at lære at træffe valg. Det første uddannelsesvalg er bare ét ud af mange fremtidige valg – og de bliver kun sværere, hvis man ikke har øvet sig i at vælge selv.

”De unge skal vide, at det er okay at være i tvivl – det er faktisk en forudsætning for at blive klogere”, siger Linda.

En af hendes roller i projektet er at gøre eleverne opmærksomme på, at der findes mange spændende jobs og uddannelser inden for erhvervsområdet.

”Det foregår gennem undervisningsforløb, hvor eleverne får mulighed for at se koblingen mellem egne interesser, folkeskolefagenes indhold og et reelt job”, fortæller hun.

Vejlederne oplever, at det tidlige samarbejde med både lærere og elever er meget givende for både relationen til elevene og lærerne.

”Det styrkede samarbejde øger kvaliteten i vejledningen og derved også den unges valgproces”, mener Linda Strøm Hansen.

Fire veje til erhvervsuddannelser
I Vallensbæk har projektet titlen 4 Veje, der hentyder til de fire hovedområder på erhvervsområderne, nemlig:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport.
Sidst opdateret 25.09.2018