You are here

Det unikke ved Vallensbæk

Date: 05. Oktober 2018
Politikerne i Vallensbæk er blevet enige om en ny strategi, der skal være fundamentet for udviklingen de næste fire år.

Arbejdet med udviklingsstrategien har været i gang siden foråret. Henover sommeren inviterede kommunen til fem workshops, hvor borgere, kommunens medarbejdere og politikere sammen inspirerede og udfordrede hinanden. Det blev en positiv oplevelse, som har inspireret kommunalbestyrelsen meget. Særligt har de unge mennesker, der deltog, imponeret. Med alle de gode input og ideer sagde en samlet kommunalbestyrelse ja til stratgien i september.

Hvad betyder en ny udviklingsstrategi for dig?

Udviklingsstrategien vil danne baggrund for de valg, vi træffer i Vallensbæk. Du kommer til at opleve et Vallensbæk i udvikling. Og udviklingen vil i højere grad ske i fællesskab med dig.

Vi ser Vallensbæk som vores fælles projekt, og derfor skal vi sammen skabe det Vallensbæk, vi drømmer om.

Vi har fokus på at skabe rammerne, så du kan have et sundt liv - og hos os betyder det ikke bare gulerødder og motion, men også at du har høj livskvalitet og livsglæde. De ambitioner har vi for alle i kommunen.  Derfor vil vi også sørge for, at vores børn forsat får en god start på livet, hvor alle er med til at klæde barnet på til fremtiden.

Vi er en kommune, som ser ind i fremtiden og som har fokus på udvikling, men du vil stadig møde en grøn by med smukke grønne byrum, der inviterer til leg og livsglæde. Samtidig skal der skabes gode rammer for at tiltrække erhvervslivet. Men det skal være det erhvervsliv, der passer til vores kommune.

Fokus skal være på det nære

Med den nye udviklingsstrategi som fælles fundament for vores arbejde, skal vi have fokus på de områder, som betyder allermest for borgerne. Vi støtter op om foreningslivet, der er nøglen til et stærkt fællesskab og giver det bedste udgangspunkt for, at alle borgere i Vallensbæk kan leve det gode liv, uanset alder.

Vi skal forsat have fokus på det nære – udvikle vores kommune sammen, så tryghed, samvær og livskvalitet også i fremtiden bliver Vallensbæks unikke kendetegn. Når du møder kommunens medarbejdere, skal du opleve nærvær og god behandling. Vi vil møde dig med et smil.

Hvorfor har vi en udviklingsstrategi?

Udviklingsstrategien er fundamentet for, hvordan politikerne og kommune sammen med dig som borger, virksomhed, investor, forening eller organisation vil lede Vallensbæk Kommune ind i fremtiden. Udviklingsstrategien udstikker de overordnede rammer for, hvilken retning Vallensbæk Kommune skal bevæge sig i.

Du kan læse og downloade hele udviklingsstragetien her.

Sidst opdateret 05.10.2018