You are here

Bureaukrati bremser udvikling i Strandparken

Date: 18. Juni 2020
  • Haveje

    Haveje ligger for enden af Vallensbæk Havnevej

Vallensbæk Kommune modtog en trist nyhed for nylig fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som siger nej til, at området omkring strandcafeen Haveje i Strandparken må fornyes.

Kommunen ønsker at skabe et miljø i Strandparken, hvor der er plads til fritidsaktiviteter og arrangementer og leg arrangeret af strandcafeen Haveje. Sammen med den nye badeanstalt og mole er visionen at skabe en strandpark, der øger livskvaliteten for borgerne i Vallensbæk.

Meningen er at skabe et værdifuldt område for børn og voksne, der vil deltage i Havejes aktiviteter, og SUP-padlerne (Stand Up Paddle) fra SUParadise, som åbnede sidste forår. Planen er også at bygge en terrasse, der skal være det samlende punkt omkring cafeen og SUParadise.

Vallensbæk Kommune havde fået dispensation fra de relevante myndigheder og var klar til at sætte spaden i jorden. Men på baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening til Miljø- og Fødeklagenævnet er der nu truffet en ny afgørelse i sagen: Nævnet har givet afslag på projektet.

“Afgørelsen er helt urimelig. Jeg kan læse, at den er truffet udelukkende på baggrund af et luftfoto. Jeg er målløs over, at nævnet ikke har taget turen til Strandparken, for hvis de havde været en tur forbi, er jeg sikker på, at de godt kunne se, at vores plan var at gøre det rekreative område mere værdifuldt,” siger borgmester Henrik Rasmussen.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har klaget, fordi de tror, at projektet vil afføde flere projekter med tæt bebyggelse i Strandparken, og at projektet ikke er i overensstemmelse med fingerplanen.

De to påstande er er ikke sande, fortæller borgmesteren. Dels har kommunen kun planer om at udvikle Strandparken i overensstemmelse med lokalplanen. Her er det beskrevet, at man eksempelvis ønsker at udvikle området omkring Haveje og anlægge en badeanstalt og en mole. Dels er projektet i fuld overensstemmelse med den nye Fingerplan, fordi det lille spot omkring cafeen er bynær strand. Kommunen har selv kæmpet for at få ændret planen, netop for at kunne realisere dette projekt.

Strandparken er skabt af mennesker til mennesker

Strandparken ved Køge Bugt er et 7 km langt strandområde. Den er anlagt som et klimaprojekt – et inddæmningsprojekt – og blev indviet i 1980. Hele Strandparken fungerer som beskyttelse mod oversvømmelse fra havet af de lavtliggende byområder tæt på kysten.

Der har gennem en årrække været efterspurgt udvikling og aktivitet i området. Derfor er denne afgørelse en meget uheldig bremseklods for udviklingen af strandparken. I udviklingen tager kommunen fuldt ud hensyn til at beskytte naturen i det menneskeskabte rekreative område, som Strandparken er – den er skabt af mennesker til mennesker.

”Det her har intet at gøre med at bygge hoteller eller lignende, eller at ødelægge naturen – tværtimod. Med projektet ønskede vi at skabe mulighed for, at flere kunne komme ud og bruge naturen,” siger borgmester Henrik Rasmussen.

Planen, der gik i vasken

I forbindelse med den nye strandcafe Haveje er det kommunens plan, at der skal anlægges en træterrasse, og SUP-udøvernes boards skal installeres i en ny bygning beklædt med træ.

Ovenpå bygningen er det tanken at anlægge en udsigtsterrasse med udsyn over søen og resten af strandområdet. 

På kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 17. juni besluttede kommunalbestyrelsen at sende en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Kommunalbestyrelsen mener, at afgørelsen forekommer helt urimelig og udgør en meget uheldig bremseklods for den udvikling af Vallensbæks del af Strandparken, som kommunalbestyrelsen ønsker. 

 

Sidst opdateret 18.06.2020