You are here

Beskæftigelsesforum drøftede efteruddannelse og samarbejde

Date: 30. November 2016
Borgmester Henrik Rasmussen havde beskæftigelsesplanen med, da Vallensbæk Beskæftigelsesforum mødtes hos Ricoh Danmark A/S til en drøftelse af strategier og indsatser for jobcentret i 2017.

At mødet foregik på Ricoh Danmark A/S var ikke nogen tilfældighed.

”I Vallensbæk gør vi rigtig meget ud af at samarbejde med erhvervslivet. Det er i mødet med hinanden, gode ideer og nye løsninger på gamle problemer opstår. Derfor har vi særligt fokus på erhvervslivets behov både i forhold til infrastruktur, sagsbehandling og ikke mindst arbejdskraft,” lyder det fra Henrik Rasmussen, der fortsætter: ”De seneste 3 år har 64 nye virksomheder skabt 600 nye arbejdspladser i Vallensbæk Kommune.”

International virksomhed med lokalt engagement

Den internationale teknologivirksomhed har lokaliseret sig med dansk hovedkontor i Vallensbæk Strand og er således en af de nye virksomheder, der har medvirket til den store fremgang i den lokale beskæftigelse, som Vallensbæk Kommune nyder godt af i disse år. Dertil kommer, at administrerende direktør i Ricoh Søren Krogh-Nielsen er medlem af Vallensbæk Beskæftigelsesforum, og at virksomheden har engageret sig lokalt.

Efteruddannelse og samarbejde

Beskæftigelsesforum drøftede erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft og pegede på, at der er et stort behov for efteruddannelse af medarbejdere og opkvalificering af jobsøgende, eksempelvis i forhold til den stigende digitalisering, der sker i så godt som alle arbejdsfunktioner.

Beskæftigelsesforum lagde vægt på, at der udvikles samarbejder mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og jobcenter, som kan løfte kompetencerne blandt allerede ansatte og ledige, så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Dialog på tværs

I Beskæftigelsesforum sidder, foruden politikere, repræsentanter for arbejdsmarkedet, uddannelses- og beskæftigelsesområdet og dialogen afspejlede en konkret interesse for at tage fat på at finde lokale løsninger på udfordringerne.

Beskæftigelsesforums næste møde foregår hos NEXT Uddannelse København. 

Sidst opdateret 30.11.2016