You are here

Asfaltarbejde ved Delta Park og Vejlegårdsparken på torsdag

Date: 18. December 2018
I forbindelse med ombygningen krydset ved Delta Park er der asfaltarbejde på Vallensbæk Torvevej, Delta Park og Vejlegårdsparken torsdag den 20. december.

På torsdag den 20. december er der asfaltarbejde hele dagen på Vejlegårdsvej, Delta Park og Vejlegårdsparken. Det vil stadig være muligt at passere, men beregn ekstra tid og husk at vise hensyn.

De nye svingbaner åbner sidst på dagen fredag, og samtidig vil ensretningen i Vejlegårdsparken blive ophævet.

Buslinjerne 143/144 vil fortsat være omlagt indtil medio januar. Læs om busomlægningen på Movias hjemmeside.

Ændringerne foretages for at øge trafiksikkerheden og give bedre adgangsforhold til Delta Park. Der etableres svingbaner og en fodgængerovergang i krydset. 

Arbejdet med at etablere de nye svingbaner og fodgængerovergangen forventes afsluttet i foråret 2019.

Det skal der ske

Der etableres et fodgængerfelt på tværs af Vallensbæk Torvevej, højresvingsbaner på Delta Park og Vejlegårdsparken og venstresvingsbanen fra nord på Vallensbæk Torvevej forlænges.

Skråningen ind til det grønne område syd for Vejlegårdsparken bliver flyttet længere ind på grunden, for at give plads til den nye vejbane. Det betyder også, at det er nødvendigt at fælde nogle af de gamle træer, der står på skråningen.

Ved Delta Park bliver det også nødvendigt at fælde enkelte træer på hjørnet ved Delta Park og Vallensbæk Torvevej for at give plads til vejbanen.

Vi gør alt, hvad vi kan for at bevare så mange træer som muligt, og når arbejdet er afsluttet vil skråningen ind til det grønne område blive beplantet med lav beplantning.

På billedet herover kan du se, hvad det er der skal ske med krydset.

  1. På Delta Park etableres en svingbane for bilister, der skal dreje til højre.
  2. På Vallensbæk Torvevej forlænges venstresvingsbanen ind mod Delta Park
  3. Der etableres en fodgængerovergang i den sydlige del af krydset over Vallensbæk Torvevej.
  4. På Vejlegårdsparken forlænges højresvingbanen fra busstoppestedet og frem til Vallensbæk Torvevej.

Når letbanen færdig i 2025, er der planer om at udvide krydset ved Sdr. Ringvej med ekstra svingbaner. 

Sidst opdateret 18.12.2018