You are here

Arbejdet med Letbanen er for alvor gået i gang

Date: 29. Maj 2020
Sidste år og det meste af 2020 har der kun været ledningsomlægninger i Vallensbæk i forbindelse med etableringen af Letbanen, men i løbet af 2020 vil større arbejder gå i gang.

Sent på sommeren og i efteråret vil der arbejdet med at gøre klar til den ekstra station ved Delta Park. Det betyder, at parkeringspladsen ved de fire company-houses skal bygges om.  

Senere på året skal der laves stationsforpladser ved Delta Park, Vallensbæk St. og Strandhaven (stationen ved Åsvinget), og flere kryds langs Søndre Ringvej skal ombygges.  

Det vil give perioder med indsnævringer af vejen og lukninger af en sidevej. I perioden kan det være en god ide at køre hjemmefra lidt før end normalt, da der kan være forsinkelse på din daglige rute til og fra arbejde. Du vil høre mere, når tiden nærmer sig.  

Du kan også altid holde dig opdateret på trafikken, så du får mindst mulige gener af det arbejde, som de næste fem år vil præge Søndre Ringvej på strækningen fra Ishøj mod Lyngby.  

Hold dig opdateret på trafikken på Vejdirektoratets hjemmeside.

Biofos reparerer et kloakrør under Sønder Ringvej

Netop nu pumper Biofos spildevand over Søndre Ringvej, mens de reparerer spildevandsledningen under vejen. Arbejdet udføres som et led i at klargøre Søndre Ringvej til Letbanen.  

Frem til midten af juni skal Biofos lave en strømpeforing på et spildevandsrør. Det betyder, at de skal reparere et spildevandsrør ved at lægge et nyt rør ind i det gamle.  

Biofos har sat en såkaldt overpumpningsbro op, som går henover Søndre Ringvejs fire spor mellem Delta Park og tilkørslen til Køge Bugt motorvejen. Mens de arbejder på røret, vil spildevandet blive ledt op over vejen, og tilbage i kloakrøret udenom arbejdet.   

Arbejdet vil ikke genere trafikken, men overpumpningsbroen er synlig, når du kommer fra Vallensbæk og skal mod Brøndby eller omvendt.

Sidst opdateret 29.05.2020