You are here

’Alle har fået hjemmehjælp’

Date: 14. Juli 2017
Det er godt to uger siden, virksomheden Din Fleksible Service gik konkurs, og Vallensbæk Kommunes hjemmeplejes nødberedskab overtog ansvaret for hjemmehjælpen til de berørte borgere.

Sidst i juni meddelte DFS, Din Fleksible Service, at firmaet var gået konkurs. 66 borgere i Vallensbæk Kommune havde DFS som privat leverandør af blandt andet rengøring og personlig pleje, og ville blive direkte berørt. Vallensbæk Kommune satte straks et nødberedskab i værk, og overtog ansvaret for de ydelser, DFS hidtil havde leveret.

Medarbejdere blev omrokeret, ekstra medarbejdere sat ind og nye vagtplaner tilrettelagt, for at færrest mulige skulle opleve at få den nødvendige hjælp udskudt.

”Takket være stor fleksibilitet og engagement hos medarbejderne i kommunens hjemmepleje kan vi med tilfredshed konstatere, at alle de berørte borgere har fået hjemmehjælp, som de plejer – både personlig pleje og rengøring. Det betyder meget, og medarbejdernes indsats har været afgørende for at det lykkedes, ikke mindst her i sommerperioden, hvor folk har ferie”, fortæller Birte Sonnenborg Grothe, chef for Center for Pleje og Omsorg i Vallensbæk Kommune.

De berørte borgere blev straks efter konkurserklæringen kontaktet af Vallensbæk Kommunes visitationsenhed både pr. brev og pr. telefon og blev orienteret om situationen.

Fortsat mulighed for privat hjælp

Borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, kan fortsat gøre brug af muligheden for at vælge en privat leverandør. Firmaet Solkystens kan vælges, og ønsker man at gøre brug af dem frem for den kommunale service, kan man kontakte visitationsenheden på telefon 47 97 41 06 i hverdage mellem kl. 8.30 og 10.30.eller via mail til cpo@vallensbaek.dk.

Foreløbig har 13 af de konkursberørte borgere igen valgt privat leverandør. De fleste har dog valgt at beholde den kommunale hjemmepleje, der netop har ansat fem nye medarbejdere og fortsat gerne hører fra kompetente ansøgere. Du kan læse stillingsopslaget her.  

Tilfredshed med hjemmehjælp

Tidligere medarbejdere i DFS har efter konkursen i pressen fremført kritik af firmaet. De hævder, at ydelser har været for få og for ringe i forhold til det, borgerne var visiteret til. Vallensbæk Kommunes visitationsenhed bekræfter, at der i to enkelttilfælde ikke er leveret den aftalte rengøring. Det er der rettet op på nu, hvor kommunen har overtaget opgaven. Kommunen har dog ikke modtaget klager over DFS, heller ikke i forbindelse med de brugertilfredshedsundersøgelser, kommunen gennemfører, senest i foråret 2016.

”Generelt er der tilfredshed med hjemmehjælpen i Vallensbæk, både den kommunale og den private – og serviceniveauet i Vallensbæk er også højere end landsgennemsnittet. Der er naturligvis altid plads til forbedringer, og det drøfter vi med Solkystens og eventuelle nye, private udbydere,” siger Birte Sonnenborg Grothe.

Det pointeres i pressen, at den private leverandør, Solkystens, ikke har overenskomst med FOA. Vallensbæk Kommune stiller dog i alle udbud krav om, at private leverandører og underleverandører skal sikre lige så gunstige løn- og ansættelsesvilkår, som overenskomster, lovgivning og administrative forskrifter opstiller – ligesom der også er krav om, at private leverandører skal følge de grundlæggende konventioner vedrørende blandt andet social dumping, mindstealder og diskrimination ved ansættelse.

Sidst opdateret 14.07.2017