You are here

Vil du stille op til kommunalvalget?

Date: 11. August 2017
Tirsdag den 21. november afholdes der kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg. Ønsker du at stille op, skal du være opført på en kandidatliste og være valgbar.

Alle, der kan stemme til kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget, kan også stille op til henholdsvis kommunalbestyrelse og regionsråd.

Der skal vælges 15 medlemmer til Vallensbæk Kommunalbestyrelse.

Du kan stemme og stille op til kommunalbestyrelsen, hvis du

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i kommunen
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne forud for valgdagen

Hvis du vil stille op

Ønsker du at stille op, skal du være opført på en kandidatliste. Du kan læse om de præcise regler for at stille op på vallensbaek.dk/valg.

Kandidatlister

Hvis du vil indlevere en kandidatliste, skal du være særligt opmærksom på følgende datoer:

Partier og lister, der blev valgt ved seneste kommunalvalg og fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen 9 uger før valgdagen, kan fritages fra kravet om underskrift fra mindst 25 stillere. Disse kandidatlister kan indleveres fra den 5. september 2017 og skal senest være indleveret den 19. september kl. 12.00.

Partier og lister, der ikke blev valgt ved seneste kommunalvalg eller 9 uger før valgdagen ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, skal have kandidatlisten underskrevet af mindst 25 stillere. Enhver, der har valgret til kommunalbestyrelsesvalget, kan være stiller for en kandidatliste. Disse kandidatlister kan indleveres fra den 19. september 2017. Og skal senest være indleveret den 3. oktober 2017 kl. 12.00.

Blanketter til kandidatlister fås ved henvendelse til Direktionscentret på Rådhuset. Den udfyldte kandidatliste skal indleveres samme sted. Når man afleverer kandidatlisten, får man en kvittering.

Listeforbund og valgforbund

Anmeldelse af listeforbund/valgforbund kan ske samtidig med indlevering af kandidatlisten. Sidste frist for at anmelde eller tilbagetrække anmeldte listeforbund/valgforbund er den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Læs mere

Om kommunalbestyrelsesvalget på vallensbaek.dk/valg.

Om regionsrådsvalget på regionens hjemmeside.

Sidst opdateret 11.08.2017