You are here

Vallensbæks lærere samlet til Læringsfestival 2018

Date: 09. Juli 2018
Mandag den 2. juli var lærerne fra de tre folkeskoler i Vallensbæk samlet til Læringsfestival.

Dagens program for de ca. 160 lærere bestod bl.a. af foredrag, ni forskellige workshops - markedsplads med mere end 30 eksterne samarbejdsparter, fælles-foto med drone, fællessang og fællesskab på tværs af de tre skoler.

Årets tema for Læringsfestivalen var læringsmiljøer. Mange elementer skaber til sammen rammen for læringsmiljøer, og det afspejlede de mange forskellige faglige gæster udefra ved dagen.

Vor verden er en tumleplads

Borgmester Henrik Rasmussen bød velkommen til dagen efterfulgt af fællessangen ”Vor verden er en tumleplads”. Denne sang blev skrevet i forbindelse med jubilæumsåret for undervisningspligten i Danmark i 2014, og markeringen af 200-året for skolesang i Danmark. Denne nye sang handler om at se tilbage på historien og samtidig spejde ind i fremtiden. Og således blev Læringsfestival 2018 skudt i gang – med øje for den viden og historie, vi har med i bagagen og den runde klode, vi skal dele.

Dagens keynote-speaker var hentet fra Skotland. Stephen Reid fra Immersive Minds i Skotland holdet er foredrag med titlen ‘Games as a tool for learning’ og satte fokus på, at de klassiske fag kan beriges i de teknologiske læringsrum. Der er ikke et modsætningsforhold, men vi skal blive dygtigere til at anvende de nye alsidige læringsrum. Han var ligeledes en af workshopholderne i de efterfølgende timer med workshops og præsenterede her, hvordan han arbejder med udvikling af legende, kreativ læring i hele verden, samt hvordan digital læring kan inddrages i mange fag med eleverne i en skabende rolle.

Verdensmål i undervisningen

FN’s 17 verdensmål og bæredygtighed kan inddrages i undervisningen på alle klassetrin. Og med besøg fra ”Sustainable Now – verdensmål i undervisningen” blev der givet inspiration til undervisning i flere fag centreret om de vigtige fokusområder, som FN’s verdensmål har sat.

Workshops om Læringsmiljøer

Elevernes motivation baseret på viden om de hjernefunktioner, som har størst betydning for elevers læringsparathed var en anden af dagens workshops indtænkt i rammen om Læringsmiljøer. Og i andre workshoprum blev der arbejdet med nye idéer til fysisk indretning af læringsrum, inspiration til hvordan det 21. århundredes kompetencer bringes i spil den daglige undervisning, samt de muligheder et ”Makerspace” og teknologiske redskaber kan åbne for i et eksperimenterende og innovativt læringsmiljø. Kropsbevidsthed og kroppen som medskaber i læringsmiljøer var bl.a. i spil i workshops om ”Sang, bevægelse og læring”, ”Stomp” og ”Kreativ og Æstetisk læring”.

Markedsplads og ”Speakers corner”

Eftermiddagens program bestod bl.a. i at en del af skolegården var omdannet til en markedsplads med telte og boder, hvor eksterne samarbejdsparter stod klar til dialog med skolernes lærere. I de direkte møder mellem lærerne og omverdenen skabes Åben Skole-samarbejder, faglig inspiration fra organisationer, forlag m.fl.

Og mens faglig viden, idéer og samarbejdsaftaler blev drøftet ved boderne, bød markedspladsen også på et ”Speakers corner”, hvor forskellige aktuelle emner om skoleområdet blev debatteret. ”Hvad skal fremtidens folkeskole rette sig mod?", ”Hvordan videreudvikler vi en skole for børn?”, ”Hvorfor sætter vi fokus på børn og unges møde med kunst og kultur?”, ”Hvordan sætter vi rammen for opdragelse til medborgerskab?” - var nogle af de emner, der blev debatteret i sommersolen med livligt engagement fra både panel og tilhørere. 

Vallensbæk – vi gi'r den gas

Og således blev dagens Læringsfestival et mangesidet læringsmiljø – og jf. morgensangen en ’tumleplads’, hvor der blev lyttet, leget, hoppet, klappet, trommet, møbleret, sunget, reflekteret, læst, perspektiveret, aftalt, formet, planlagt, debatteret og meget mere. Og dagens mange input blev til slut opremset i en fællessang sunget af alle midt på markedspladsen!

Sidst opdateret 16.07.2018