You are here

Samarbejde om tryghed

Date: 29. Juni 2018
  • Vallensbæk Stationstorv

    Lokalrådet havde inviteret gæster med til deres møde for at tale om, hvordan man styrker trygheden omkring Vallensbæk Stationstorv.

Kommunen, politiet, beboerrepræsentant og erhvervsdrivende mødtes for at tale om tiltag, der skal fastholde trygheden på Vallensbæk Stationstorv.

Vallensbæk Kommune og Vestegnens Politi samarbejder løbende i regi af lokalrådet. Rådet mødes jævnligt og diskuterer blandt andet forebyggende tiltag, tryghedsskabende indsatser mm.

Lokalrådets seneste møde handlede om tryghed på Vallensbæk Stationstorv, og repræsentanter centerejerne, grundejerforening og de erhvervsdrivende var inviteret med.

På mødet blev der diskuteret, hvordan man kan styrke trygheden på stationstorvet og hvilke muligheder myndighederne, boligejerne og ejerne af centrene har. Det besluttet at styrke samarbejde med aktørerne.

”Der blev skabt relationer mellem myndighederne, erhvervsdrivende og borgere, som kan bruges til at styrke den tidlige indsats. Vi fik forståelse og indsigt i hinandens hverdag, udfordringer og iagttagelser”, fortæller Vallensbæk Kommunes SSP-konsulent Lotte Houlind.

Sidst opdateret 29.06.2018