You are here

Nyt budget giver løft for borgerne

Date: 18. September 2018
  • Budgettet indeholder blandt andet en pulje til digitalisering på skolerne.

    Budgettet indeholder blandt andet en pulje til digitalisering på skolerne.

Alle partier i Kommunalbestyrelsen - Konservative, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti - har indgået aftale om Vallensbæk Kommunes budget for 2019 og de kommende år.

Tirsdag den 18. september har kommunalbestyrelsen i Vallensbæk indgået budgetforlig for 2019. Budgetaftalen giver et løft til flere områder; et fortsat højt serviceniveau, fokus på udvikling og en ansvarlig økonomi.

Der er sat en væsentlig pulje af til udvikling af digitalisering i skolerne, som skal styrke det digitale læringsmiljø på kommunens skoler. Der er også forslag til styrkelse af den tidlige sproglige indsats for alle børn.

Socialdemokraternes Søren Wiborg udtaler:

”Det er et flot og ansvarligt budget, specielt på børneområdet, hvor vi glæder os over, at der er plads til serviceforbedringer”.

De ældre borgere kan se frem til etablering af 24 plejeboliger og 12 midlertidige boliger på Højstruphave. Der etableres Flextur-ordning i kommunen. Flextur er en "kantsten til kantsten ordning”, der giver mulighed for at betjene borgerne uden for de etablerede busruter.

Også Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth er tilfreds:

”Jeg er glad for, at vi har lavet et budget, hvor der ikke skæres på ældreområdet, og hvor der er plads til nye ældreboliger”.

Partierne i budgetforliget vil fortsat gerne sikre gode forhold for virksomhederne i kommunen. Derfor sænkes dækningsafgiftspromillen af forretningsejendomme fra 9,5 til 9,3 fra 2019.

Med budgetforliget er der også lagt op til en opprioritering i forhold til bekæmpelse af støj i Vallensbæk. 

”Det er et robust budget, som både har fokus på god service til borgerne samtidig med, at der er plads til udvikling på vores kerneområder”, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Det skal også nævnes, at med budgetforliget lever Vallensbæk Kommune op til alle rammer i økonomiaftalen imellem KL og regeringen.

Se hele budgetforliget her

Sidst opdateret 19.09.2018