You are here

Man er ikke sej, når man ryger

Date: 06. August 2018
  • Vallensbæk Kommune har nu indført røgfri skoletid på alle kommunens skoler

    Vallensbæk Kommune har nu indført røgfri skoletid på alle kommunens skoler.

På Vallensbæk Skole er lærere og elever enige. Der skal ikke ryges i skoletiden. Derfor er der indført røgfri skoletid.

”Man er ikke sej, når man ryger”, sådan lyder det fra elevrådet på Vallensbæk Skole. Elevrådet har været med i processen om en røgfri skole. Og det mener formand for skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole Anja Gade er vigtigt:
 
”Jeg bliver lidt høj over, at eleverne er positive og bakker op om, at skolen skal have røgfri skoletid. Vi har drøftet det i et stykke tid, men nu er vi enige om, at det er det, vi sammen vil.  Jeg synes og tror på, at et godt samarbejde og en god dialog mellem ledelse, hjem og elever er den bedste måde at indføre adfærdsændringer på.

Alle kommunens folkeskoler er nu røgfrie
Med indførelse af røgfri skoletid på Vallensbæk skole kan Vallensbæk Kommune bryste sig af, at alle kommunens folkeskoler har røgfri skoletid. Det betyder, at det ikke er tilladt for eleverne at ryge i skoletiden. Forbuddet gælder også uden for skolens område, fx for elever der i 7.-9. klasse har tilladelse til at forlade skolen. 

Tendensen er vendt
Undersøgelser fra både Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen dokumenterer, at efter flere års fald i antallet af unge, der røg, er tendensen vendt og flere unge er igen begyndt at ryge. Røgfri skoletid er derfor en af de indsatser kommunen kan benytte i bestræbelserne på at forebygge at børn og unge begynder at ryge. Røgfri skoletid er relativt nyt i Danmark, men er udbredt med succes i flere nordiske lande.

Forebyggelse – også på den lange bane
Undersøgelser viser, at når de unge forlader folkeskolen og starter på en ungdomsuddannelse, så begynder flere at ryge. For at forebygge på den lange bane, arbejder ni kommuner på Vestegnen og Sydamager sammen om en røgfri generation i 2030. 

”Vi ved, at røgfri skoletid har en præventiv virkning i forhold til at forebygge rygestart senere i ungdomslivet. Vi er nogle små kommuner herude, og de unge bevæger sig på tværs af kommunegrænserne, blandt andet når de starter på en ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at de møder de samme signaler alle steder, udtaler projektleder Helle Stuart.

Vallensbæk går forrest
 Det er meget glædeligt, at Vallensbæk Kommune er i mål med sine folkeskoler, og dermed den første af de ni kommuner, der har indført røgfri skoletid på alle skolerne. Vallensbæk kommune har med røgfri skoletid sat en høj barre for deres forebyggende indsatser for børn og unge. Gode rammer der støtter op om et sundt liv er højt prioriteret. 

”Også flere af de øvrige kommuner i samarbejdet arbejder på at få røgfri skoletid. Alle skolerne i Dragør har for eksempel røgfri skoletid fra 1. august. I Hvidovre er en tredjedel af skolerne røgfrie, og flere er på vej efter sommerferien. Så vi er rigtig godt med her på Vestegnen og Sydamager”, udtaler projektleder Helle Stuart”.

Sidst opdateret 06.08.2018