You are here

Konflikten er udsat

Date: 18. April 2018
Forligsinstitutionen har for anden gang udsat den varslede strejke og lockout i 14 dage. Der forhandles stadig i forligsinstitutionen.

Tidligt onsdag morgen har forligsinstitutionen meddelt, at konflikten er udsat for anden gang. Du kan læse hele meddelelsen her.

Der forhandles stadig i forligsinstitutionen, og vi håber på en snarlig afklaring. 

Hvis der ikke indgås et forlig i løbet af de 14 dage, vil strejken begynde den 6. maj og lockouten træde i kraft den 12. maj. Hvis forhandlingerne bryder sammen i løbet af de 14 dage, vil strejke og lockout begge begynde fem dage efter, at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttet.

Du kan holde dig opdateret på vallensbaek.dk/konflikt.

Sidst opdateret 18.04.2018