You are here

Husk, at der stadig er afbrændingsforbud

Date: 05. Juli 2018
De seneste mange ugers tørke betyder, at der nu er afbrændingsforbud i hele Danmark.

Danske Beredskaber har lavet en liste over former for afbrænding, som typisk vil være forbudt under et afbrændingsforbud. På TV2.dk kan se et kort over omfanget af afbrændingsforbuddet i hele Danmark.

Østsjællands Beredskab meddeler at man skal undgå:

Affbrændig af:

  • haveaffald
  • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
  • affald fra skovbrug,
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
  • bål, herunder bålfade.

Brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

  • grill*,
  • ildsteder,
  • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

* Brug af grill i private haver tillades på fast ubrændbart underlag.

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

  • Lad aske blive i den tillukkede grill
  • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Østsjællands Beredskab følger situationen nøje og oplyser, at der kan blive indført afbrændingsforbud igen.

Beredskabsstyrelsen har lavet en række gode råd om afbrænding, brug af ild m.m. dem kan du læse lige her. 

Her finder du en letlæst pjece med gode råd.

Sidst opdateret 05.07.2018