You are here

Eleverne i Vallensbæk er områdets bedste

Date: 04. December 2018
Vallensbæk er en af de kommuner i Københavnsområdet, hvor eleverne får det bedste karaktergennemsnit.

Resultaterne fra sommerens afgangsprøver viser, at Vallensbæk er placeret som nummer 23 blandt alle kommunerne, og er derfor blandt de 25 % bedste kommuner i landet. Skolerne i Vallensbæk har et samlet karaktergennemsnit på 7,2. Det er 0,2 karakterpoint over landsgennemsnittet, og en stigning på 0,2 karakterpoint fra sidste år.

Borgmester i Vallensbæk Henrik Rasmussen glæder sig over, at Vallensbæk placerer sig blandt landets bedste fjerdedel, når det kommer til afgangskaraktererne:

”Jeg er både glad og stolt over, at vores skoler igen er blandt de 25 procent bedste i landet. Og det viser, at når vi har sat os et mål, som i dette tilfælde var, at vores skoler skal være blandt landets bedste fjerdedel, når det kommer til afgangskaraktererne, så bliver der løbet efter det – og så kommer resultaterne også”. 

Fokus på det hele menneske 

I Vallensbæk er de faglige præstationer vigtige, men det er ligeså vigtigt, at eleverne får de livskompetencer, som fører dem videre i uddannelse og beskæftigelse, og som giver dem et godt og indholdsrigt liv. 
”Det er vigtigt, at vores børn også oplever nærvær, at de har stærke venskaber, fritidsinteresser med gode sociale fællesskaber, og at vi forsat har fokus på den gode og trygge barndom. Og børn har brug for, at de har voksne omkring sig, som tror på dem, og kan se og udvikle deres kompetencer. Derfor vil jeg også rose vores dygtige lærere og de særlige læringsforløb, fordi begge elementer styrker børnenes generelle dannelse”, fortæller Henrik Rasmussen. 

Naturfagene er løftet

I Vallensbæk arbejdes der på flere måder for, at eleverne opnår gode naturfaglige færdigheder, da samfundet i endnu højere grad efterspørger disse kompetencer hos den kommende generation. Og resultaterne i den naturfaglige fællesprøve; fysik, biologi, geografi er også forbedret kraftigt fra afgangsprøven i 2017. På skolerne i Vallensbæk deltager 5. og 6. klasse elever i Naturfagsmaraton, hvor eleverne arbejder med innovative løsninger på naturfaglige cases, så arbejdet bliver virkelighedsnært. 

Formanden for børne- og kulturudvalget, Morten Schou Jørgensen, glæder sig over resultaterne, og at specielt naturfagene er løftet.

”Vi sender flere gange årligt elever til Science Talenter i Sorø, der er et nationalt tilbud til talentfulde elever fra 7.-9. klasse. Der arbejdes desuden på at etablere Science Lab på Vallensbæk Skole, som bliver inspirerende moderne læringsmiljøer til undervisning i netop naturfag fra 1.-9. klasse. Vi har en pligt til at gøre vores unge mennesker klar til den fremtid, som de kommer til at stå overfor, og det gør vi”, siger Morten Schou Jørgensen.

Sidst opdateret 04.12.2018