You are here

Dialogmøde skal hjælpe ældre ud af ensomhed

Date: 04. Juni 2019
Borgere, pårørende, foreninger og andre er velkomne, når Social- og Sundhedsudvalget inviterer til dialogmøde om ensomhed og ældre, onsdag den 19. juni kl. 17-18.30

Trivsel og høj livskvalitet for alle borgere i Vallensbæk, er rød tråd i den udviklingsstrategi, som kommunen er i gang med at føre ud i livet. Men for nogle ældre er hverdagen i stedet præget af ensomhed og social isolation. 

Ensomhed kan være svær at se og endnu sværere at tale om. Men det vil kommunens social- og sundhedsudvalg gøre noget ved, og inviterer derfor til åbent dialogmøde om ældre og ensomhed, hvor borgernes forslag og input er velkomne.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Jytte Bendtsen indleder dialogmødet 19. juni. Hun siger: 

”Ensomhed har store konsekvenser for den enkelte, og derfor er der behov for at sætte fokus på emnet. Forskning viser, at ældre mennesker, som oplever ensomhed har forringet livskvalitet og livsglæde samt et dårligere helbred end ældre, der ikke oplever ensomhed. Her i Vallensbæk vil vi derfor have fokus på dagsordenen, og det er baggrunden for dialogmødet, der skal munde ud i et konkret tiltag og anbefalinger senere på året.” 

Ældrerådet, Handicaprådet, det lokale Røde Kors, bruger- og pårørenderåd, brugerbestyrelser, Danske Handicaporganisationer og kommunale nøglepersoner er blandt de inviterede foreninger til dialogmødet. 

Mødet udspringer bl.a. af kommunens Værdighedspolitik, der rummer en række indsatser for ældre borgere. Sidst på året skal kommunalbestyrelsen behandle en opdateret værdighedspolitik, hvor temaet ensomhed behandles. 

Dialogmødet foregår i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus på stationstorvet. Fristen for tilmelding er fredag den 14. juni til kommunens Center for Pleje og Omsorg på cpo@vallensbaek.dk eller tlf. 47 97 42 00 

Sidst opdateret 04.06.2019