You are here

Ingen skal dø alene

Date: 01. December 2017
  • Jytte Jensen

    Som våger er man en slags ekstra pårørende, fortæller Jytte Jensen, der er frivillig i Røde Kors’ vågetjeneste.

De frivillige fra Røde Kors’ vågetjeneste er med til at sikre ro og tryghed, når livet rinder ud.

Når man kommer til verden, er der mange mennesker omkring én – og når man forlader den, er der ingen.  

Sådan er det for mange døende, og her kan Røde Kors’ vågetjeneste hjælpe. Vågetjenesten støtter døende mennesker, der ikke har pårørende tæt ved sig eller som aflastning til pårørende.

”Det er en speciel følelse at sidde ved en døende. Man kan nærmest føle sig lidt privilegeret at være med i et menneskes sidste timer – at være den, der giver ro, nærvær og tryghed”, fortæller Jytte Jensen, der er en af de frivillige vågere.

Jytte var for nogle år siden med til at starte vågetjenesten op i Ishøj, og hun giver en hånd med nu, hvor Røde Kors er ved at etablere et tilsvarende tilbud i Vallensbæk.

”Det handler om at hjælpe de mennesker, der har behov for det. Vi indgår ikke i plejen, men er der som en ekstra pårørende, holder i hånden og er til stede”, forklarer Jytte, der selv er pensioneret plejehjemsleder.

Hun understreger dog, at opgaven som våger ikke kræver nogen særlig uddannelse eller forudsætninger.

”Det kræver kun, at man tør være der. At man har en ro og et nærvær – og at man har et afklaret forhold til døden”, siger hun.

Hvis der er brug for særlig assistance eller pleje, tilkalder man plejepersonalet.

Typisk er man på vagt i fire timer ad gangen, og besøgene kan foregå i en plejebolig, på hospitalet eller i borgerens eget hjem.

”Flere og flere vælger at dø hjemme. Og der kan vi være en kærkommen aflastning for de pårørende, der kan gå ind ved siden af og få nogle timers søvn”, siger Jytte.

Vil du være frivillig i vågetjenesten?
Hvis du har mod på at være med i vågetjenesten, så vil din hjælp blive modtaget med kyshånd. Der er brug for frivillige i Vallensbæk, både til at deltage i planlægningen og til at rykke ud til døende.

Til at begynde med kommer man ud sammen med en erfaren våger, så man ikke står der alene de første gange. Røde Kors arrangerer jævnligt møder med de frivillige, hvor man taler om de oplevelser, man har haft. Arbejdet som våger er ulønnet.

Hvis du vil høre mere, så kontakt aktivitetsleder Nina Ahmed på tlf: 6055 6520 eller på mail laraib_nina@hotmail.com.

Sidst opdateret 20.09.2018