You are here

12-årige Isabel lærer at redde liv

Date: 17. Oktober 2019
Den årlige Hjertestarterdag er en festlig og lærerig dag, der sætter fokus på vigtigheden af at træde til med livreddende førstehjælp ved hjertestop.

“I dag har jeg lært at lægge en person i aflåst sideleje og bruge en hjertestarter. Jeg kendte godt til hjerte-lungeredning i forvejen, så det er spændende også at lære det andet,” lyder det fra 12-årige Isabel Nielsen.  

Hun har netop rejst sig fra gulvet, hvor hun har ydet førstehjælp på den dukke, der i anledning af hjertestarterdagen skal genoplives. 

Havet i Kultur- & Borgerhuset svømmer over med oppustede røde hjerteballoner, foldere om genoplivning og hjertestop og quizzer om hjertestartere og –stop.  

Mens Isabel svarer på en quiz sammen med sin mormor og morfar, er livredder Nanna Dalmose Møller i gang med at genoplive dukken på gulvet, og Henrik Høj Andersen, livredder i Vallensbæks svømmehaller, forklarer en interesseret borger, hvad det er Nanna gør, og hvordan borgeren skal yde genoplivende førstehjælp.  

I løbet af formiddagen den 16. oktober, der hvert år er hjertestarterdag, strømmer flere mennesker til Kultur- & Borgerhuset for at prøve livreddende førstehjælp og hjertestartere på to dukker. 

“I dag har vi mest haft besøg af ældre borgere, som godt kan førstehjælp, men gerne vil have det genopfrisket,” siger Henrik. Og Nanna supplerer:  

“Jeg synes, at de fleste virker som om, de går positive og glade fra hjertestarterdagen. De fleste giver udtryk for, at de er blevet mere trygge ved førstehjælpen og det at kunne bruge en hjertestarter.” 

Flere og flere træder til for at redde liv ved hjertestop  

Der er sket flotte fremskridt i Danmark i løbet af de seneste årtier og flere overlever hjertestop. I Danmark falder omkring 4.000 personer hvert år om med hjertestop uden for hospital - på offentlige steder eller i eget hjem. Det svarer til cirka 11 personer om dagen.  

I to ud af tre tilfælde træder vidner til med genoplivning, hvilket er en tredobling i forhold til i 2001. Samtidig ved vi, at tre ud af fire hjertestop sker i private hjem. Derfor er det vigtigt at kunne træde til hurtigt for at redde sine nærmeste, da chancen for at overleve er markant, hvis der bliver givet hjertemassage og kunstigt åndedræt indenfor de første minutter. 

Sidst opdateret 17.10.2019