You are here

Sådan samarbejder vi

Vi er i dialog og inddrager hinanden.

MED står for medindflydelse og medbestemmelse, og i MED-udvalgene samles ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser i kommunen.

I MED drøfter vi emner som arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold.

MED-organisationen i Vallensbæk Kommune består af 2 niveauer:

  • Hoved-MED dækker alle medarbejdere i kommunen, og her besluttes overordnede mål, politikker og handlingsplaner på samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøområdet.
  • MED-niveau 2 er udvalg på de enkelte arbejdspladser og institutioner i kommunen.

I 2016 fik vi ny MED-aftale. Med aftalen forpligter vi hinanden på et samarbejde og en kommunikation, som bygger på værdierne i vores nærværsorganisation: nærvær, dialog og tillid.

Som nyansat i Vallensbæk Kommune bliver du introduceret til arbejdet i MED af din leder. Vi ønsker, at alle medarbejdere bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø og et godt MED. Vi er hinandens arbejdsmiljø, og derfor er det vores allesammens ansvar, at der er medindflydelse og medinddragelse på arbejdspladsen.

Læs vores MED-aftale og se, hvordan MED-organisationen hænger sammen her.

Sidst opdateret 29.05.2020