You are here

Tv-overvågning i Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune foretager tv-overvågning i og omkring Rådhuset for at bekæmpe og forebygge kriminalitet og for at skabe tryghed for medarbejdere og borgere.

Vallensbæk Kommune er dataansvarlig

Når vi tv-overvåger personer, behandler vi personoplysninger. Center for Teknik er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og du kan kontakte os på nedenstående oplysninger:

Vallensbæk Kommune
Center for Teknik
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Telefon: 47 97 40 00
E-mail: cet@vallensbaek.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Vi har en databeskyttelsesrådgiver, som kan hjælpe dig med spørgsmål om persondatabeskyttelse. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på nedenstående oplysninger:

Telefon: 47 97 40 00
E-mail: dpo@vallensbaek.dk

Hvordan og hvorfor behandler vi dine oplysninger?

Hvis du benytter én af Rådhusets parkeringspladser, eller hvis du færdes i og omkring rådhuset, vil du blive videoovervåget. Videooptagelserne gemmes som udgangspunkt i 4 dage, hvorefter de slettes automatisk.

Kun hvis der registreres kriminelle handlinger, eller hvis der er et forsikringsmæssigt behov, vil optagelsen blive gemt i længere tid.

Hvis der er tale om strafbare forhold eller anden ulovlig aktivitet, vil optagelser blive videregivet til politiet.

Offentlige myndigheder er ikke omfattet af tv-overvågningslovens forbud mod tv-overvågning. Vi behandler dine oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Dine rettigheder

Hvis du er i tvivl om, hvordan vi behandler dine oplysninger, eller hvis du mener, at vores behandling ikke er lovlig, kan rette henvendelse til kommunens DPO, eller klage til Datatilsynet.

Ret til indsigt

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Vallensbæk Kommunens behandler om dig. Du kan enten skrive til kommunen på jur@vallensbaek.dk eller benytte nedenstående formular, hvor du desuden har mulighed for at specificere din indsigtssag. Du kan læse mere om retten til indsigt på Datatilsynets hjemmeside.

Hvis du ønsker indsigt i videooptagelser af dig, bedes du venligst angive, hvor og hvornår du mener, at du er blevet videoovervåget. Det kan desuden være nødvendigt at fremsende et billede, så vi kan genkende dig. Vær desuden opmærksom på, at optagelser kun lagres i 4 dage, hvorefter de slettes automatisk. Når optagelserne er slettet, kan de ikke længere genskabes.

Ret til berigtigelse

Hvis Vallensbæk Kommune behandler urigtige eller mangelfulde oplysninger om dig har du ret til at få oplysningerne berigtiget. Dette gøres nemmest ved at tage kontakt til det pågældende center, der behandler oplysningerne. 

Find en oversigt over de forskellige centre på vores hjemmeside.

Læs mere om retten til berigtigelse på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til sletning

Du har ret til at blive slettet, når Vallensbæk Kommune ikke længere har et grundlag for at behandle dine oplysninger.

Læs mere om retten til sletning på Datatilsynets hjemmeside.

Læs mere om retten til sletning på retsinformation.dk.

Kontakt

Sidst opdateret 13.12.2019