You are here

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du være optaget på en lov om indfødsretsmeddelelse, have modtaget et brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, og deltage i en grundlovsceremoni.

Tilmeld dig grundlovsceremonien

Tilmeld dig til grundlovsceremonien i Vallensbæk Kommune den 18. september 2020 kl. 10 på Vallensbæk Rådhus. 

Du kan kun tilmelde dig, hvis:

  • du bor i Vallensbæk Kommune
  • du er optaget på en lov om indfødsretsmeddelelse
  • du har modtaget et brev om bl.a. grundlovsceremonien fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Du tilmelder dig ved at skrive til: kommune@vallensbaek.dk.

Hvis ikke du kan tilmelde dig digitalt, kan du skrive til: Kultur- & Borgerhuset, Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand.

I mailen/brevet skal du skrive ”Tilmelding til Grundlovsceremoni” samt dit navn og din postadresse.

Sidste frist for tilmelding er den 18. august 2020.

Det skal du huske at medbringe til en grundlovsceremoni

Til ceremonien skal du medbringe følgende:

  • Gyldig legitimation med foto.
  • Den blanket Integrations- og Udlændingeministeriet har sendt til dig i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om dansk statsborgerskab. Blanketten hedder: ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark”. Vær opmærksom på, at blanketten ikke må underskrives før ceremonien.

Grundlovsceremonien

Ved grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Har du spørgsmål, skal du kontakte Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

Find åbningstiderne på hjemmesiden

Læs om kommunale Grundlovsceremonier på Udlændige- og Integrationsministeriets hjemmeside

Læs om Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier på Retsinformations hjemmeside 

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 02.07.2020