You are here

Aktindsigt

Som udgangspunkt har alle ret til at se alle dokumenter i en sag.

Der er dog en række undtagelser på dette område. Blandt andet har man ikke automatisk adgang til at se interne arbejdsdokumenter, ligesom man ikke kan få indsigt i de sager, der indeholder følsomme oplysninger om andre personer. Man kan imidlertid få indsigt i de sager, der rummer følsomme personoplysninger om én selv.

Kommunen tager i hvert enkelt tilfælde stilling til, hvad der kan gives aktindsigt i.

Hvis man ønsker aktindsigt i en given sag, skal man henvende sig til den ansvarlige myndighed. Der stilles ikke særlige formkrav til en anmodning om aktindsigt.

Kommunen har pligt til at svare på en anmodning om aktindsigt snarest muligt og senest inden for 10 dage.

Man kan få aktindsigt ved enten at gennemse sagen eller ved at få kopier af sagens dokumenter.

Reglerne om aktindsigt fremgår blandt andet af forvaltningsloven, der omhandler muligheden for aktindsigt for parter i en sag, og af offentlighedsloven, der omhandler aktindsigt for andre end sagens parter.

Hvis du ønsker mere information om dine muligheder for aktindsigt, er du velkommen til at kontakte Direktionscenter.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 24.09.2019