You are here

Valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019

Søndag den 26. maj kl. 9-20 er der valg til Europa-Parlamentet. I Danmark skal der vælges 14 af de i alt 705 medlemmer.

Valget foregår i tidsrummet kl. 9-20. Og i Vallensbæk er der tre valgsteder: Vallensbæk Skole, Egholmskolen og Pilehaveskolen.

Alt hvad du skal vide om Europa-Parlamentsvalget 2019

 • Hvem kan stemme?

  Du kan stemme, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år, og

  • er dansk statsborger og har fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-land eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl I Danmark
 • Opstillingsberettigede partier til Europa-Parlamentsvalget

  Følgende partier er opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalg:

  A. Socialdemokratiet
  B. Radikale Venstre
  C. Det Konservative Folkeparti
  F. SF – Socialistisk Folkeparti
  I. Liberal Alliance
  N. Folkebevægelsen mod EU
  O. Dansk Folkeparti
  V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
  Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
  Å. Alternativet

  Du kan læse mere hos Økonomi- og Indenrigsministeriet

 • Brevstem i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

  Du kan brevstemme i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus fra og med mandag den 15. april kl. 11 til og med torsdag den 23. maj kl. 18. Du kan også brevstemme i enhver anden kommune her i landet.

  Du skal tage legitimation med, fx sundhedskort, kørekort eller pas. Har du modtaget dit valgkort, skal du tage dette med. Valgkortet modtages senest den 21. maj.

  En oversigt med de opstillede kandidatlister og kandidater samt oplysninger om valgforbund vil være fremlagt i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus tidligst den 29. april og senest den 6. maj.

  Du kan brevstemme i den betjente åbningstid, som er:

  Mandag til torsdag kl. 11-19

  (torsdag den 23. maj er sidste dag, du kan brevstemme, og denne dag er der åbent for brevstemmeafgivning kl. 9-18)

  Fredag kl. 12-17

  Lørdag kl. 10-15

  Du kan brevstemme igen, hvis du senere ønsker at ændre din stemme. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde op på valgdagen og stemme.

  Handicaptilgængelighed og hjælpemidler i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

  Der er niveaufri til Vallensbæk Kultur- & Borgerhus. Og der er opstillet handicapstemmerum med hæve-/sænkeborde. I stemmerummet finder du følgende hjælpemidler: sort pen (med stregtykkelsen 1,0 mm), en ikke håndholdt- lup, en ikke-håndholdt LED-lampe, og et forstørrelsesapparat.

 • Brevstem i hjemmet

  Hvis du på grund af sygdom eller nedsat førlighed ikke kan møde op på valgdagen, kan du søge om at brevstemme i dit hjem.

  Du kan søge om at brevstemme hjemme fra søndag den 28. april. Sidste frist for at indgive ansøgning om at brevstemme i hjemmet er tirsdag den 14. maj kl. 19.

  Fra den 25. april kan du hente et ansøgningsskema her og i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

  Brevstemmeafgivning i hjemmet foregår tirsdag den 21. maj. Du vil modtage besked om tidspunktet på dagen.

 • Brevstem i Rønnebækhus, Pilehavehus og Højstruphave

  Hvis du bor et af disse steder, kan du brevstemme på stedet tirsdag den 21. maj. Der vil blive hængt opslag op med nærmere information, og du vil få besked om, hvornår på dagen du kan stemme.

 • Brevstem på sygehuse m.v.

  Hvis du er indlagt på sygehus eller er indsat i en af Kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan du afgive din stemme på institutionen på et nærmere fastsat tidspunkt forud for valgdagen.

 • Valgkort

  Du modtager dit valgkort senest tirsdag den 21. maj. Dit valgsted fremgår af valgkortet. Du skal medbringe valgkortet på valgdagen.

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort, kan du dog godt stemme alligevel. Du skal så møde op på dit valgsted og huske legitimation i form af sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas.

  Er der fejl på dit valgkort, eller har du ikke har modtaget det senest tirsdag den 21. maj, skal du henvende dig til Vallensbæk Kultur- & Borgerhus i åbningstiden med personlig betjening eller på telefon 4797 4700.

 • Valgsteder i Vallensbæk

  • Vallensbæk Skole, Idræts Allé 15
  • Egholmskolen, Egholmvej 19
  • Pilehaveskolen, Horsbred 197

  Du kan se, hvordan Vallensbæk er inddelt i valgdistrikter på kortet, som du finder her.

  Handicaptilgængelighed på valgstederne

  Valgstederne er indrettet, så de har den bedst mulige tilgængelighed, ikke mindst for vælgere med et handicap eller nedsat førlighed. På valgstederne er der niveaufri adgang. Der er opstillet handicapstemmerum med hæve- sænkeborde. I stemmerummet finder du følgende hjælpemidler: sort pen, en lup, en LED-lampe, og et forstørrelsesapparat.

 • Kørsel til valgstederne

  Ældre og svagelige vælgere kan blive kørt til valgstedet på valgdagen mellem kl. 11 og kl. 15. Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, kan du henvende dig til Direktionscentret, Vallensbæk Kommune på tlf.nr. 47974525 fra onsdag den 15. maj til onsdag den 22. maj kl. 15.30

 • Handicaptilgængelighed på valgstederne

  Valgstederne er indrettet, så de har den bedst mulige tilgængelighed, ikke mindst for vælgere med et handicap eller nedsat førlighed. På valgstederne er der niveaufri adgang. Der er opstillet handicapstemmerum med hæve- sænkeborde. I stemmerummet finder du følgende hjælpemidler: sort pen, en lup, en LED-lampe, og et forstørrelsesapparat.

 • Hvis du har behov for at ændre valgsted

  Hvis du har et handicap eller har nedsat førlighed, kan du ændre valgsted inden for kommunen. Du kan søge om at få ændret valgsted fra tirsdag den 28. april. Sidste frist for at søge er mandag den 16.maj kl. 12. Du kan hente ansøgningsskemaet her eller i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

 • Ophængning af valgplakater til Europa-Parlamentsvalget

  Der kan ophænges valgplakater fra kl. 12 lørdag den 4. maj 2019.

  Du kan læse mere om reglerne om opsætning af valgplakater på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside

 • Her finder du yderligere oplysninger om valget

  Du finder mere information om valget til Europa-Parlamentet på:

  Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside

  Folketingets hjemmeside 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 40
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 03.05.2019