You are here

Information om kommunalvalget

Tirsdag den 21. november 2017 skal der vælges 15 medlemmer til Vallensbæk Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Samme dag vælges der 41 medlemmer til Region Hovedstadens regionsråd.

På valgdagen kan du stemme til begge valg fra kl. 8 - 20.

Du kan se på dit valgkort, hvor du skal stemme. Du modtager dit valgkort umiddelbart inden valget.

Praktisk info om kommunalvalget

 • Hvem kan stemme?

  Du kan stemme til kommunalvalget, hvis du den 21. november 2017

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i kommunen

  og hvis du herudover enten

  • er dansk statsborger eller
  • er statsborger i et andet EU-land eller
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne forud for valgdagen.

  Valgret har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

 • Hvem stiller op?

  Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarks Liberale Parti og Enhedslisten stiller op til kommunalvalget i Vallensbæk Kommune. 

  Her kan du se en oversigt over valgforbund og kandidater.

 • Brevstem i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

  Fra den 10. oktober til om med den 17. november kan du brevstemme i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, Vallensbæk Stationstorv 40. Du kan også brevstemme i enhver anden kommune her i landet.

  I Kultur- & Borgerhuset er der foruden en almindelig stemmeboks også opstillet handicapstemmeboks med hæve-/sænkebord og lup.

  Du skal tage legitimation med, f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas.  Hvis du har modtaget dit valgkort, skal du tage dette med.

  Der vil være en liste med de opstillede partier og kandidater samt oplysninger om liste- og valgforbund ved stemmerummet.

  Du kan brevstemme i den betjente åbningstid, som er:

  • Mandag-torsdag kl. 11 – 19
  • Fredag kl. 12 – 17*
  • Lørdag kl. 10 – 15
  • *Fredag den 17. november kl. 9 – 17 (sidste frist for at brevstemme)

  Du kan brevstemme igen, hvis du senere ønsker at ændre din stemme. Det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

  Hvis du brevstemmer, kan du ikke også møde op og stemme på valgdagen.

 • Brevstem i hjemmet

  Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed er forhindret i at stemme på valgdagen, kan du ansøge om at brevstemme i hjemmet.

  Selve brevstemmeafgivningen i hjemmet foregår onsdag den 15. november. To stemmemodtagere vil komme hjem til dig, mens du stemmer. Du vil modtage besked om tidspunktet på dagen.

  Du kan indgive din ansøgning om at brevstemme i hjemmet fra og med tirsdag den 24. oktober.

  Sidste frist for at ansøge om at brevstemme i hjemmet er torsdag den 9. november kl. 19.

  Ansøgningsskema kan downloades her.

  Du kan også hente ansøgningsskemaet i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus eller kontakte Vallensbæk Kultur- & Borgerhus på tlf.nr. 47974700 i den betjente åbningstid.

  Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, Vallensbæk Stationstorv 40, har betjent åbningstid:

  • Mandag-torsdag kl. 11 – 19
  • Fredag kl. 12 – 17
  • Lørdag kl. 10 – 15 
 • Brevstem i Rønnebækhus, Pilehavehus og Højstruphave

  Hvis du bor et af disse steder, kan du brevstemme på stedet onsdag den 15. november. Der vil blive hængt opslag op med nærmere information om brevstemmeafgivningen, og om hvornår på dagen du kan stemme.

 • Valgkort

  Du skal senest torsdag den 16. november have modtaget dit valgkort.

  Dit valgsted fremgår af valgkortet.

  Du skal medbringe valgkortet på valgdagen.

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort eller har glemt dette på valgdagen, kan du dog godt stemme alligevel. Du skal så møde op på dit valgsted og huske legitimation i form af sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas.

  Er der fejl på dit valgkort, eller har du ikke har modtaget dette senest torsdag den 16. november, skal du henvende dig til Vallensbæk Kultur- & Borgerhus på telefon 4797 4700.

 • Valgsteder i Vallensbæk

  • Vallensbæk Skole, Multisalen, Idræts Allé 15
  • Egholmskolen, Festsalen, Egholmvej 19
  • Pilehaveskolen, Sportshallen, Horsbred 197

  Du kan se, hvordan Vallensbæk er inddelt i valgdistrikter på kortet, som du finder her.

 • Kørsel til valgstederne

  Ældre og svagelige vælgere kan blive kørt til valgstedet på valgdagen mellem kl. 11 og kl. 15. Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, kan du henvende dig til Direktionscentret, Vallensbæk Kommune på tlf.nr. 47974525 fra torsdag den 9. november til torsdag den 16. november kl. 12.

 • Handicaptilgængelighed på valgstederne

  Valgstederne er indrettet, så de har den bedst mulige tilgængelighed, ikke mindst for vælgere med et handicap eller nedsat førlighed. På valgstederne er der niveaufri adgang, der er opstillet handicapstemmebokse med hæve- sænkeborde, lup og ekstra lys.

  Vælgere, der ikke kan komme ind i valglokalet, har mulighed for at afgive stemme umiddelbart uden for valglokalet, fx i en parkeret bil.

 • Hvis du har behov for at ændre valgsted

  Hvis du har et handicap eller har nedsat førlighed, kan du ændre valgsted inden for kommunen. Du kan søge om at få ændret valgsted fra tirsdag den 24. oktober. Sidste frist for at søge er mandag den 13. november kl. 12. Du kan hente ansøgningsskemaet i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus eller download det her.

 • Ophængning af valgplakater

  Der kan ophænges valgplakater fra kl. 12 lørdag den 28. oktober 2017.

  Du kan læse mere om reglerne om opsætning af valgplakater på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside

 • Her finder du yderligere oplysninger om valget

 • Hvis du flytter

  1. Hvis du flytter inden for kommunen og har anmeldt flytning senest mandag den 6. november, skal du stemme på det valgsted, der er knyttet til din nye adresse.

  Anmelder du flytning fra og med tirsdag den 7. november skal du stemme på dit ”gamle” valgsted. Dvs. det valgsted, der er knyttet til den adresse, du er fraflyttet. Du kan dog brevstemme i enhver kommune, de steder hvor kommunen modtager brevstemmer, til og med fredag den 17. november.

  2. Hvis du er flyttet fra en anden kommune og har anmeldt flytningen senest tirsdag den 14. november, skal du stemme på det valgsted, der er knyttet til din nye adresse i Vallensbæk.

  Sker anmeldelse af flytningen fra og med onsdag den 15. november, har du mistet retten til at stemme til kommunalvalget. Du kan dog fortsat stemme til regionsvalget, hvis du er flyttet inden for Region Hovedstaden. Dette skal i givet fald ske i den kommune, du er fraflyttet.

  3. Hvis du er flyttet fra udlandet, Færøerne eller Grønland til Vallensbæk og har anmeldt flytningen senest tirsdag den 14. november, kan du stemme til både kommunal- og regionsvalget. Har du ikke meldt flytning senest den 14. november, kan du ikke stemme til hverken kommunal- eller regionsvalget.

  4. Hvis du på valgdagen eller inden flytter til udlandet, kan du ikke stemme til hverken kommunal- eller regionsvalget.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 40
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 21.11.2017