You are here

Øvrige udvalg, råd og nævn

Kommunalbestyrelen udpeger medlemmer til en række udvalg, råd og nævn. Her er et overblik over udvalg, nævn og kommissioner i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Se hvem der er udpeget til hvilke råd og nævn ved at klikke på krydset ud for titlen på det enkelte råd eller nævn.

Råd og nævn

 • Agenda 21-råd - medlemmer

  • Jan Høgskilde (C)
  • Marianne Friis-Mikkelsen (C)
  • Lene Holm Gamborg (C)
  • Martin Nielson (A)
  • Erdal Colak (A)
  • Ruth Sloth Frederiksen, Boligforening
  • Kenneth Meldgaard Larsen, Privat borger
  • Dan Sandager, Danmarks Naturfredningsforening
  • Ole Bertelsen, Friluftsrådet
 • Beboerklagenævn - medlemmer

  • Formand: Camilla Kisling
  • Stedfortræder: Erik Matthiesen
  • Lejerrepræsentant: Jakob Kristian Boeck Lindberg
  • Stedfortræder: Henrik Stougaard Petersen
  • Udlejerepræsentant: René Wøhler
  • Stedfortræder: Leif Ingerslev
  • Socialsagkyndig: Anja Hansen
  • Stedfortræder: Mia Harreschou
 • BIOFOS A/S, Bestyrelsen

  • Henrik Rasmussen (C)
 • Børn og Unge-udvalget

  • Jytte Bendtsen (C)
  • Stedfortræder Lene Holm Gamborg (C)
  • Søren Wiborg (A)
  • Stedfortræder Anette Sandgreen (A)
 • DIAS S/I, bestyrelse

  Morten Schou Jørgensen (C)

  Søren Wiiborg (A)

 • DSI Løkkekrogen, bestyrelse

  • Jytte Bendtsen (C)
  • Stedfortræder Anette Eriksen (C)
 • Ekspropriationskommission

  • John Sørensen
 • Fredningsnævn

  • Mogens Wilbert 
  • Stedfortræder John Sørensen 
 • Grundlisteudvalg

  • Lone Christiansen (valgt af Gruppe C)
  • Lene Lykke Sørensen (valgt af Gruppe C)
  • Carl Eltorp (valgt af Gruppe C)
  • Henning Boe (valgt af Gruppe A)
  • Martin Nielson (A)
 • Handicapråd

  • Morten Schou Jørgensen (C)
  • Stedfortræder Jan Høgskilde (C)
  • Marianne Friis-Mikkelsen (C)
  • Stedfortræder Lene Holm Gamborg (C)
  • Anette Sandgree (A)
  • Stedfortræder Berit Bredelund Nielsen (A)
  • Christian Stockholm Normand
  • Frank Hansen
  • Hanne Jespersen
  • Stedfortræder: Claus Sørensen
 • Hegnsyn

  • Hardy Javelin (valgt af Gruppe C)
  • Stedfortræder Tonni Kretz Arnesen (valgt af Gruppe C)
  • John Sørensen (valgt af gruppe C)
  • Stedfortræder Christoffer Sindby (valgt af Gruppe C)
  • Henning Boe (valgt af Gruppe A)
  • Stedfortræder Martin Nielson (A)

  Mark- og vejfred - vurderingsmænd: Hvervet er overladt til medlemmerne af Hegnsynet.

 • Hjemmeværnets distriktsudvalg

  • Mogens Berrig
 • HMN Naturgas I/S

  • Henrik Rasmussen (C)
  • Stedfortræder: Jan Høgskilde (C)
 • HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

  • Henrik Rasmussen (C)
 • Huslejenævn

  • Formand: Camilla Kisling
  • Stedfortræder: Erik Matthiesen
  • Lejerrepræsentant: Jakob Lindberg
  • Stedfortræder: Henrik Stougaard Petersen
  • Udlejerrepræsentant: René Wøhler
  • Stedfortræder: Ruth Sloth
  • Socialsagkyndig: Anja Hansen
  • Stedfortræder: Mia Harreschou
 • Iværksætterkontaktpunktet

  • Jan Høgskilde (C)
 • KL's repræsentantskab

  • Henrik Rasmussen (C)
  • Stedfortræder: Anette Eriksen (C)
 • Korsagergård, brugerbestyrelse

  • Birgit Skytte (valgt af Gruppe C)
  • Anette Eriksen (C)
  • Svend-Erik Vogt (valgt af Gruppe A)
 • Kredsrådet ved Københavns Vestegns Politi

  • Henrik Rasmussen (C)
  • Stedfortræder: Søren Wiborg (A)
 • Kulturinvesteringsrådet for Vestegnen

  • Morten Schou Jørgensen (C)
 • Musikskolens bestyrelse

  • Lene Holm Gamborg (C)
  • Stedfortræder: Jytte Bendtsen (C)
  • Morten Schou Jørgensen (C)
  • Stedfortræder Lene Lykke Sørensen (valgt af gruppe C)
  • Steen Koskinnen Petersen (valgt af gruppe A)
  • Stedfortræder: Thomas Bennedsen (valgt af gruppe A)
 • Overtaksationskommissionen

  • Hardy Jarvelin
 • Skatte- og vurderingsankenævn for Københavns Vestegn

  • Finn Jørding 
  • Stedfortræder Jytte Bendtsen (C)
 • S/I Rønnebækhus, Bestyrelsen

  • Marianne Friis-Mikkelsen (C)
  • Stedfortræder: Lene Holm Gamborg (C)
  • Anette Eriksen (C)
  • Stedfortræder: Morten Schou Jørgensen (C)
  • Jytte Bendtsen (C)
  • Stedfortræder: Ricky van Overem (C)
  • Anette Sandgreen (A)
  • Stedfortræder: Berit Bredelund Nielsen (A)
 • Strandparken I/S, Bestyrelsen

  • Henrik Rasmussen (C)
  • Stedfortræder: Anette Eriksen (C)
 • Taksationskommissionen, ekspropriationsloven

  Hardy Jarvelin

 • Taksationskommissionen, lov om offentlige veje

  • John Sørensen (valgt af gruppe C)
  • Martin Nielson (A)
 • Trafikselskabet Movia, Repræsentantskab

  • Jan Høgskilde (C)
  • Stedfortræder: Marianne Friis-Mikkelsen (C)
 • Ungdomsskolens bestyrelse

  • Ricky van Overeem (C)
  • Stedfortræder: Lene Holm Gamborg (C)
  • Jytte Bendtsen (C)
  • Stedfortræder: Daniel Baes (valgt af Gruppe C)
  • Morten Schou Jørgensen (C)
  • Stedfortræder: Pelle Grønskov (valgt af Gruppe C)
  • Klaus Weichel (valgt af Gruppe A)
  • Stedfortræder: Henning Boe (valgt af Gruppe A)
  • Niels Tønnesen (valgt af Gruppe A)
  • Stedfortræder: Thomas Bennedsen (valgt af Gruppe A)
 • Valgbestyrelse - folkeafstemninger

  • Henrik Rasmussen (C)
  • Stedfortræder Ricky van Overeem (C)
  • Anette Eriksen (C)
  • Stedfortræder Jan Høgskilde (C)
  • Søren Wiborg (A)
  • Stedfortræder Martin Nielson (A)
 • Valgbestyrelse - folketingsvalg

  • Henrik Rasmussen (C)
  • Stedfortræder: Morten Schou Jørgensen (C)
  • Anette Eriksen (C)
  • Stedfortræder: Jytte Bendtsen (C)
  • Søren Wiborg (A)
  • Stedfortræder: Martin Nielson (A)
 • Valgbestyrelse - Europa Parlamentsvalg

  • Henrik Rasmussen (C)
  • Stedfortræder: Lene Holm Gamborg (C)
  • Anette Eriksen (C)
  • Stedforstræder: Jan Høgskilde (C)
  • Søren Wiborg (A)
  • Stedfortræder: Martin Nielson (A)
 • Valgbestyrelse - kommunale og regionale valg

  • Henrik Rasmussen (C)
  • Stedfortræder: Marianne Friis-Mikkelsen (C)
  • Anette Eriksen (C)
  • Stedfortræder: Jan Høgskilde (C)
  • Jytte Bendtsen (C)
  • Stedfortræder: Lene Holm Gamborg (C)
  • Morten Schou Jørgensen (C)
  • Stedfortræder: Ricky van Overeem (C)
  • Søren Wiborg (A)
  • Stedfortræder: Erdal Colak (A)
  • Martin Nielson (A)
  • Stedfortræder: Anette Sandgreen (A)
  • Kenneth Kristensen Berth (O)
  • Stedfortræder: Carina Kristensen Berth (O)
 • Vallensbæk Beskæftigelsesforum

  • Henrik Rasmussen (C)
  • Søren Wiborg (A)
 • Vallensbæk Boligselskab, bestyrelsen

  • Lene Lykke Sørensen (valgt af Gruppe C)
  • Stedfortræder Morten Schou Jørgensen (C)
  • Claus Weichel (valgt af Gruppe A)
  • Stedfortræder Thomas Bennedsen (valgt af Gruppe A)
 • Vallensbæk Fjernvarmeværk NORD A.m.b.a, bestyrelsen

  • Ingolf Mathiesen 
 • Vallensbæk Fjernvame SYD A.m.b.a., bestyrelsen

  • Ingolf Mathiesen (valgt af Gruppe C)
 • Vallensbæk Idrætscenter, brugerråd

  • John Sørensen (valgt af Gruppe C)
  • Stedfortræder: Ricky van Overeem (C)
  • Marianne Friis-Mikkelsen (C)
  • Stedfortræder: Morten Schou Jørgensen (C)
  • Henning Boe (valgt af Gruppe A)
  • Stedfortræder: Niels Tønnesen (valgt af Gruppe A)
 • Vallensbæk Mose I/S, bestyrelsen

  • Jan Høgskilde (C), formand
  • Martin Nielson (A)
 • Vallensbæk Ridecenter, brugerråd

  • Katja Lindblad (valgt af Gruppe C)
  • Stedfortræder: Ricky van Overem(C)
  • Morten Schou Jørgensen (C)
  • Stedfortræder: Marianne Friis-Mikkelsen (C)
  • Gerda Nicolaisen (valgt af Gruppe A)
  • Stedfortræder Sten Sønderup (valgt af Gruppe A)
 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS, bestyrelsen

  • Henrik Rasmussen (C)
  • Stedfortræder: Jan Høgskilde (C)
  • Observatør: Martin Nielson (A)
 • Vestforbrænding I/S, bestyrelse

  • Henrik Rasmussen (C)
  • Stedfortræder: Jan Høgskilde (C)
  • Delegeret: Jan Høgskilde (C)

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 05.12.2019