You are here

Grundlisten - nævninge og domsmænd

Hvert fjerde år bliver der udarbejdet en liste over personer, der kan blive udtaget som domsmænd og nævninge (lægdommere). Listen kaldes grundlisten.

Sidste grundliste blev udarbejdet i marts 2015. En ny skal udarbejdes til Østre Landsret i marts 2019.

Det er Vallensbæk Kommunes Grundlisteudvalg, der vælger de personer, der kommer på grundlisten. Grundlisten skal afspejle, hvordan befolkningen i kommunen er sammensat. Det afhænger af kommunens indbyggertal, hvor mange personer der skal udtages til grundlisten.

Grundlisten sendes til Landsretten, der udtager et antal person til at være lægdommere. Det sker ved at trække lod mellem de personer, der er optaget på grundlisten.

Du kan se, hvem der er medlem af Grundlisteudvalget under øvrige udvalg og nævn.

Vil du være nævning eller domsmand?

 • For at blive nævning eller domsmand skal du optages på grundlisten

  Det er nu muligt at ansøge om at blive optaget på grundlisten.

  Søg senest den 25. februar.

  Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere. Bliver du optaget på grundlisten har du mulighed for at blive lægdommer fra 2020 og fire år frem.

  Grundlisteudvalget vælger de personer, der kommer på grundlisten. Grundlisten skal afspejle, hvordan befolkningen er sammensat i kommunen. Det hensyn kan få betydning for, hvem der optages på grundlisten, hvis flere er interesseret.

  I Vallensbæk er der særligt behov for personer under 30 år og personer med anden etnisk herkomst end dansk til grundlisten.

 • Hvordan søger du?

  Hvis du gerne vil optages på grundlisten, skal du sende en ansøgning med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Telefonnummer
  • Mailadresse
  • Stillingsbetegnelse
  • Ansættelsessted
  • Kort begrundelse for dit ønske om at blive nævning/domsmand

  Ansøgningen skal sendes til dc@vallensbaek.dk senest den 25. februar 2019.

 • Hvilke krav er der for at blive optaget?

  For at komme på grundlisten skal du opfylde nedenstående krav:

  • Du skal bo i Vallensbæk Kommune
  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023
  • Du skal være dansk statsborger
  • Du skal kunne tale og forstå dansk
  • Du må ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed

  Nogle bliver udelukket fra at være lægdommere i kraft af deres stilling

  Følgende persongrupper er udelukket fra at være lægdommere:

  • Ministre
  • Ansatte i ministeriers departementer eller ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder
  • Ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
  • Advokater og advokatfuldmægtige
  • Præster i folkekirken og andre trossamfund

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 09.12.2019