You are here

Befolkningstal og prognose

Her kan du se udviklingen i befolkningens størrelse i Vallensbæk.

Udviklingen i befolkningens størrelse, alderssammensætning og fordeling på bydele har væsentlig betydning for de krav, der stilles til omfanget og kvaliteten af de kommunale serviceydelser.

Befolkningstal

1. august 2020: 16.497 
1. januar 2020: 16.643
1. januar 2019: 16.655
1. januar 2018: 16.294
1. januar 2017: 15.712
1. januar 2016: 15.426
1. januar 2015: 15.188 
1. januar 2014: 15.117
1. januar 2013: 14.809
1. januar 2012: 14.568
1. januar 2011: 14.457
1. januar 2010: 14.051
1. januar 2009: 13.365
1. januar 2008: 12.399
1. januar 2007: 12.144
1. januar 2006: 12.241
1. januar 2005: 12.263
1. januar 2004: 12.384

Befolkningsprognose

I Vallensbæk Kommune bruges befolkningsprognosen til

  • At bidrage til den overordnede planlægning og budgetlægning i kommunen
  • At give et kvalificeret skøn over udviklingen i f.eks. antallet af børn, ældre eller skatteydere i kommunen på kort og længere sigt
  • At give grundlag for tværgående prioritering som følge af befolkningsudviklingen.
  • Bidrage til Kommuneplanen

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden. Disse antagelser og forudsætninger kan ændre sig, som tiden går, men på det tidspunkt prognosen udarbejdes, vil de altid være de bedst mulige.

Hent Befolkningsprognose 2018 - 2030 her.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 05.08.2020