You are here

Grønt byliv med central beliggenhed

Vallensbæk er en grøn by tæt på storbyens muligheder. Det giver os nærhed og fællesskab kombineret med højt til loftet og udsyn.

Vallensbæk er en kommune, der har beholdt sine grænser trods to kommunalreformer. Det giver en unik mulighed for at bevare den ånd og følelse af fællesskab, der altid har præget kommunen – både i forhold til hinanden, kommunen og politikerne.

Vallensbæk er en grøn kommune, der værner om miljøet. Vallensbæk er præget af kysten og de store rekreative arealer midt i kommunen. Vi har både lystbådehavn, Store Vejleådal, mosen, klimazoner, den grønne kile, strand og søer. Derudover har vi har en bred diversitet i byrum lige fra den gamle landsby med stråtækte huse til moderne villa- og rækkehuskvarterer. Det giver gode muligheder for fritids- og idrætsliv i tæt kontakt med naturen og som en naturlig del af hverdagen.

For at bevare det grønne byliv skal vi arbejde bevidst med at bevare byens nærhed til naturen, både gennem vores strategiske arbejde med lokal Agenda 21, lokalplaner og via bæredygtige miljøhensyn. Det er et fælles ansvar at passe på vores miljø og tænke bæredygtigt, og det skal ske i et samspil mellem kommune, borgere, erhvervsliv og foreninger.

Vallensbæk Kommune har en størrelse, der gør, at der ikke behøver at være langt fra ord til handling. Vi kan hurtigt tilpasse og ændre os. Dette skal vi udnytte og bruge til at styrke kommunens ansigt udadtil. Vi skal give rum til at udfolde samspillet og fællesskabet og styrke borgernes følelse af nærhed, nærvær og tryghed, både i Vallensbæks byrum og på de tidspunkter og steder, hvor borgeren møder kommunen.

I kraft af vores centrale placering tæt på København har vi en indbygget åbenhed mod omverdenen. Det giver os udsyn, mangfoldighed og god tilgængelighed til omverdenen. Det skal vi udnytte. Vi har en unik mulighed for at kombinere det grønne byliv med storbyens muligheder. Vi har erhvervsmuligheder og et godt samarbejde med de øvrige kommuner i Øresundsregionen, bl.a. gennem arbejdet med den fokuserede vækstdagsorden. Det gør vi bl.a. ved at styrke vores profil som bo-kommune, hvor vi kan tiltrække både borgere med job og virksomheder og arbejdspladser samt tilbyde optimale forhold for erhvervslivet, så vi er attraktive som erhvervskommune.

Vi er en kommune:

  • med et stærkt værdifællesskab
  • som har et aktivt fritids- og foreningsliv i tæt kontakt med naturen
  • der har et grønt byliv tæt på storbyens muligheder
  • med udsyn, mangfoldighed og god tilgængelighed for omverdenen
  • der byder på ambitiøse forhold for erhvervslivet
  • som understøtter familie-, fritids- og arbejdslivet
Sidst opdateret 20.08.2014