You are here

Værktøjskasse og spilleregler

Spilleregler og værktøjskasse ift. samarbejdet mellem kommunale institutioner og frivillige.

Værktøjskassen er udviklet for at hjælpe og understøtte samarbejdet imellem frivillige og kommunale institutioner. Den er umiddelbart henvendt til ledere og medarbejdere i Vallensbæk Kommune, men indeholder også viden, der kan være meget brugbar for frivillige og foreninger. Den navigerer i alle reglerne, der er på området, og revideres løbende ved lovændringer.

Spillereglerne er udviklet til både ansatte såvel som frivillige og er bl.a. baseret på spilleregler udgivet på landsplan med Frivilligt Forum, Foa og øvrige afsendere.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4130
Sidst opdateret 22.12.2016